Overgewicht

Overgewicht behoort tot één van de belangrijkste gezondheidsproblemen van dit moment. Alleen door goede samenwerking van verschillende partijen is het mogelijk dit probleem structureel aan te pakken. De oefentherapeut heeft in het zorgveld een belangrijke rol als het gaat om gezond bewegen. Een structurele aanpak van overgewicht kan niet zonder de deskundigheid van de oefentherapeut. Die heeft immers ook als uitgangspunt van de behandeling dat het (beweeg)gedrag van de cliënt blijvend verandert. Een oefentherapeut zorgt ervoor dat iemand bewust bezig is met het aanpakken van zijn overgewicht of nog beter: het voorkomen daarvan. Iemand leert op eigen wijze en in eigen tempo dat bewegen leuk, goed en gezond voor je is – nu en op lange termijn!

Oefentherapeut zet zich in tegen overgewicht
Overgewicht behoort tot één van de belangrijkste gezondheidsproblemen van dit moment. De oefentherapeut is onmisbaar als het gaat om structurele aanpak en preventie van overgewicht. Daarom heeft de Vereniging van oefentherapeuten (VvOCM) zich onlangs aangesloten bij het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Het PON zet zich in om overgewicht bij kinderen en volwassenen aan te pakken.

Het PON heeft de afgelopen jaren een aantal producten ontwikkeld, zoals de Zorgstandaard Obesitas, het addendum ernstige kinderobesitas en kwaliteitsindicatoren voor volwassenen. Het project Care for Obesity (C4O) is bijvoorbeeld gericht op het versterken van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen. Dit project start komend jaar in de JOGG-gemeenten. Het verbeteren van de verbinding tussen preventie en zorg staat daarbij centraal en wordt ondersteund door VWS.
De VvOCM is sinds 2014 aangesloten bij het PON. Klik hier om het persbericht te openen.

 

Meer weten over obesitas en oefentherapie betaald vanuit de zorgverzekering? Kijk op www.zorgwijzer.nl