Oefentherapie in het verpleeghuis

Door ziekte, een beperking of één of meer chronische ziekten kan er opname plaatsvinden in het ziekenhuis of een instelling. Bij mensen die beperkt zijn of ouder worden, is er vaak ook sprake van een grote afname in het bewegen. 

De oefentherapeut is gespecialiseerd in deze gezondheidsproblematiek. De behandeling is vooral gericht op het functionele bewegen: het opbouwen of behouden van de mobiliteit en zelfstandigheid. Dit om een optimaal niveau van autonomie en kwaliteit van leven te houden en klachten ten gevolge van bepaalde aandoeningen draaglijk te houden. Er wordt dus niet alleen gekeken naar het ziektebeeld, maar ook naar een betekenisvol functioneren in het dagelijks leven. De oefentherapeut stimuleert de cliënt het geleerde toe te passen in het dagelijks leven.

De therapeut begeleidt en betrekt ook de zorgverleners en mantelzorgers bij de behandeling, om de cliënt naar een zo hoog mogelijk peil van zelfstandig functioneren te krijgen of naar een acceptabele situatie te begeleiden. Daarnaast kan de oefentherapeut advies geven over het ziektebeeld, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

 

Oefentherapie in een verpleeghuis
De oefentherapeut in een verpleeghuis is gericht op het behandelen van mensen met chronische ziekten en (kwetsbare) ouderen. De oefentherapeut streeft er naar een positieve bijdrage te leveren aan het behoud en het bereiken van het voor de betrokken cliënten optimale niveau van autonomie en kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving. De doelen van de oefentherapeut kunnen preventief, curatief, palliatief en transformerend zijn. 
Er wordt niet alleen gekeken naar het ziektebeeld, maar ook naar een betekenisvol functioneren in het dagelijks leven en de persoonlijke en omgevingsfactoren. De oefentherapeut streeft er naar de therapie taak- en contextgebonden aan te bieden en stimuleert de cliënt het geleerde toe te passen in het dagelijks leven en actief deel te nemen aan de therapie voor zover mogelijk. De oefentherapeut  begeleidt en betrekt hierin ook zorgverleners en mantelzorgers, teneinde de cliënt naar een zo hoog mogelijk peil van zelfstandig functioneren te krijgen, of naar een acceptabele situatie te begeleiden die zo nodig door andere hulpverleners overgenomen kan worden. 

 De hulpvraag van de cliënt staat centraal, daarvan uitgaand verkent de oefentherapeut samen met de cliënt het grensgebied van de motorische mogelijkheden. De behandelend therapeut begeleidt vanuit zijn/haar vakkennis naar vergroting van mogelijkheden op het stoornis-, activiteiten- en participatieniveau. Er wordt een multidisciplinair behandelplan opgesteld met de daarbij behorende zorgbehoeftes. De oefentherapeut stelt een monodisciplinair behandelplan op, bij de zorgbehoeftes op het gebied van fysiek functioneren, middels het methodisch handelen wordt dit geëvalueerd en bijgesteld.
De oefentherapeut is onderdeel van het vaste zorg- en behandelteam en werkt onder andere samen met de ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, revalidatie-arts, orthopedisch schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker en de zorg. 

Behandeling 
Indicaties voor behandeling zijn o.a:
Neurologische aandoeningen: CVA, M. Parkinson, MS, spierziekten, rugklachten, Guillain Barré etc.
Long en hartproblematiek: COPD, Luchtweginfecties, infarct, dotteren
Problematiek van de ouder wordende mens: valicidenten, dementie, Alzheimer, etc. 
Botbreuken, hersenletsel etc.
Looptraining, valtraining, leren lopen/omgaan met rollator/hulpmiddel
Nabehandeling na ziekenhuisopname
Revalidatie na een operatie
Beoordeling transfers / zorgmomenten

De oefentherapeut behandelt zowel chronische als acute aandoeningen, zowel voor revalidatie, verpleeghuiszorg, cliënten op de dagbehandeling, personeel en poliklinische (na)behandelingen. 

Ook hebben oefentherapeuten de taak om vanuit specifieke kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan: 
- Diverse commissies en werkgroepen zoals; PDL, decubitus, fysieke belasting, valpreventie, MIC, UNO, palliatieve zorg en revalidatiecommissie
- Het geven van scholingen zoals;  pdl-scholingen en scholingen fysieke belasting
- Het coachen van zorgverleners; individueel of afdelingsgebonden
- Het coachen en adviseren van mantelzorg
- Het begeleiden van stagiaires fysio/oefentherapie.

De oefentherapeut  draagt daarnaast zorg voor alle cliëntgebonden hulpmiddelen zoals; zit- en lighulpmiddelen, loophulpmiddelen, (semi) orthopedisch schoeisel, orthese, prothese, steunkousen.