Oefentherapie in het ziekenhuis

In een ziekenhuis of instelling werkt de oefentherapeut Cesar of Mensendieck met mensen die geopereerd zijn, met mensen met een beperking of chronische ziekte en met kwetsbare ouderen. We zien bij deze groep mensen vaak een grote afname in het bewegen. De behandeling is dan ook vooral gericht op het functionele bewegen: hoe kunnen zij, met de motorische mogelijkheden die zij nog hebben, zich zo goed mogelijk handhaven en klachten ten gevolge van bepaalde aandoeningen dragelijk houden. 
Zo goed mogelijk functioneel kunnen bewegen, dat is van groot belang voor zowel patiënten als voor de verzorging. Het is cruciaal in het algemeen dagelijks leven (ADL) en het kan tijdens een opname zelfs de ligduur verkorten.

Oefentherapie in het ziekenhuis
De oefentherapeut is onderdeel van het team dat u tijdens een opname in het ziekenhuis diagnosticeert en behandelt. De oefentherapeut beoordeelt de status van uw huidig bewegend functioneren en/of de status van uw ademhalingssysteem daarbij, gekoppeld aan de reden waarom u opgenomen bent in het ziekenhuis. 
De oefentherapeut behandelt zowel chronische als acute aandoeningen, zowel in de kliniek als in de polikliniek.

Indicaties voor behandeling zijn o.a.:
geplande operatie: bijv. nieuwe knie/heup/schouder, buikoperatie, hart- en vaatoperatie, hernia, amputatie, orgaanoperatie tgv kanker etc
na een ongeval of val: botbreuken, hersenletsel etc 
hartproblematiek: infarct, status na reanimatie, hartfalen, dotteren etc
neurologische aandoeningen: herseninfarct, Parkinson, MS, spierziekten, rugklachten, Guillain Barré etc
longproblematiek: COPD, luchtweginfecties etc
Interne problematiek: complicatie bij Diabetes, nierfunctiestoornissen, kanker etc
Problematiek van de ouder wordende mens: valincidenten, dementie, Alzheimer, etc
Overig: bekkenproblematiek bij zwangerschap etc
 
Aanpak
Het doel is toewerken naar een spoedig ontslag. De oefentherapeut brengt de behandelmogelijkheden in kaart om u gericht te kunnen behandelen. Dit wordt afgestemd met het medische behandelteam.
Tijdens de behandeling geeft de oefentherapeut u inzicht in de samenhang van uw klachten en de mogelijke (bewegings)beperkingen die u ervaart in uw dagelijks functioneren.
De nadruk ligt op bewustwording en u ervaart hoe u beter kunt functioneren door anders te bewegen. U oefent doelgericht en actief en leert bewust en efficiënt bewegen waarbij de totaliteit van het lichaam vooropstaat. De oefentherapie wordt zorgvuldig afgestemd op uw problematiek, de situatie en uw individuele mogelijkheden. Hierbij wordt toegewerkt naar een zo passend mogelijk vervolg na ontslag.

Maatwerk in bewegingsgedrag, daarvoor zorgt de oefentherapeut.