Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Cursusagenda externe aanbieders

Ook lid worden van de VvOCM?

Externe cursus- en scholingsagenda

Hieronder tref je de cursus- en scholingsagenda van externe scholingsaanbieders aan. Klik op deze link om terug te gaan naar de scholingen en cursussen van de VvOCM.  

Externe evenementen

11 september 2020 - 02 oktober 2020

Door: PMSC

Peripartum bekkenpijn

De oefentherapeutische begeleiding van Peripartum bekkenpijn.

Peripartum bekkenpijn
De oefentherapeutische begeleiding van Peripartum bekkenpijn.

Bekkenpijn rondom de zwangerschap is een probleem voor veel vrouwen. Gelukkig is er de laatste jaren door gericht wetenschappelijk onderzoek meer bekend geworden over deze problematiek. Theorie en onderzoek zijn erg belangrijk voor nieuwe inzichten en biomechanische modellen, maar hoe vertaal je dit nu als therapeut naar de praktijk. Gevoed door de onderzoeken van Paul Hodges en aangewakkerd door de rage van Pilatus, is het trainen van de dwarse buikspieren dé oplossing bij bekkenpijn en rugklachten. Dit kan natuurlijk niet waar zijn. Het meest belangrijk is en blijft balans en herstel van weefselschade, waarbij de intrinsieke reflex en het bestrijden van contingente adaptatie bij de problematiek van peripartum bekkenpijn een belangrijke rol spelen.

In deze cursus leert u stap voor stap deze patiënten zowel pre- als postpartum te begeleiden. Bij de behandeling spelen naast de statiek, de belasting en belastbaarheid een erg belangrijke rol. De therapeut zal de patiënt kennis overdragen omtrent het beeld, leefregels en adviezen meegeven en met haar oefenen in de eigen omgeving. Zowel rug- en bekkeninstabiliteit als myogene disfuncties moeten vanuit de basis worden verbeterd. Ook de psychosomatiek mag men niet uit het oog verliezen.
Tijdens deze driedaagse cursus zal aandacht worden besteed aan anatomie, definiëring, prognose en predisponerende factoren alsmede diagnostiek en de behandeling van de oefentherapeut. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten betreffende trainingopbouw, het vaststellen van een individueel belasting- belastbaarheids schema en de psychologische gevolgen van chronische pijn, pijnbeleving en pijngedrag.

Doel: Tijdens deze cursusdagen willen wij bereiken dat de cursisten op grond van een stuk gedegen kennis aangevuld met zeer praktische en specifiek op deze problematiek gerichte oefenstof in staat zijn patiënten met Peripartum bekkenpijn te herkennen en op adequate wijze te behandelen.

Studiebelasting: 16½ lesuren, 4½ zelfstudie/oefenuren
Data: 3 cursusdagen: 11/12 september en 2 oktober 2020
Accreditatiepunten StADAP: 16½ en 4½ SBP

Kosten: € 630,-
Leden VvOCM 10% korting: € 567,-

Klik op deze link voor meer informatie en aanmelden.

Georganiseerd doorPMSC

More links