Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Patiëntveiligheid

Ook lid worden van de VvOCM?

Patiëntveiligheid

Op deze pagina vind je diverse informatie over patiëntveiligheid.

Module 'Samen aan de slag met patiëntveiligheid'

De module 'Samen aan de slag met patiëntveiligheid' beschrijft een aanpak voor het verbeteren van de patiëntveiligheid in praktijken van paramedici en tandartsen in de eerste lijn. De module richt zich zowel op (groeps)praktijken als op monodisciplinaire kwaliteitsgroepen die willen werken aan het verbeteren van patiëntveiligheid.

Lees deze module goed door alvorens in de praktijk aan de slag te gaan. De module is primair geschreven voor personen, die de activiteiten rondom het verbeteren van de patiëntveiligheid gaan coördineren in een (groeps)praktijk en/of in een kwaliteitsgroep. We gaan er vanuit dat deze coördinatoren - voordat ze met deze module aan de slag gaan - de e-learning 'Patiëntveiligheid: wat en hoe?' gevolgd hebben.

Alle andere betrokkenen in de kwaliteitsgroep en in de (groeps)praktijken kunnen de beschrijvingen, tips en voorbeelden in deze module gebruiken voor het vergroten van hun begrip van patiëntveiligheid.

Klik hier om de module te downloaden (pdf-bestand)

Wat kan de patiënt zelf doen om te zorgen voor een veilige behandeling?

en patiënt kan zelf een belangrijke rol spelen in het voorkomen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces. Hiervoor heeft de NPCF in samenwerking met de VvOCM een patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. De patiëntveiligheidskaart is bedoeld voor de patiënt om, waar mogelijk, actief bij te dragen aan een goed verloop van de zorg. De kaart geeft tips hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan het veiliger maken van de behandeling. Door dit hulpmiddel weet een patiënt waar hij tijdens de behandeling op kan letten en welke vragen hij kan stellen als dingen anders gaan dan verwacht.

Download hier de patiëntveiligheidskaart (pdf-bestand).

Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat ontevreden cliënten eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daartoe is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De VvOCM heeft om jou hierbij te faciliteren een modelprotocol ontwikkeld. Dit protocol kan naar eigen inzicht en situatie worden aangepast. In ieder geval moeten eigen namen en mailadressen worden ingevuld in het protocol. Ook kan een eigen praktijklogo worden toegevoegd. Volgens de Wkkgz moet je als oefentherapeut een procedure voor het melden van (bijna) incidenten geïmplementeerd hebben. 

Klik voor meer informatie over de Wkkgz en de het modelprotocol op deze link