Beroepscode

In de Beroepscode voor oefentherapeuten staat hoe de oefentherapeut zich hoort te gedragen bij de uitoefening van het beroep. De beroepscode weerspiegelt de gemeenschappelijke beroepsnormen, beroepswaarden en gedragsregels van oefentherapeuten met betrekking tot de uitoefening van het beroep. Bij het formuleren van de beroepscode is rekening gehouden met recente wetgeving op het gebied van de (gezondheids)zorg. Deze beroepscode vervangt de Ethische Code Oefentherapeut Cesar (1999) en de Beroepscode van de Oefentherapeut Mensendieck ( 2002). De beroepscode is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van de VvOCM op 12 juni 2017. In verband met het in werking treden van de nieuwe privacywet AVG is de beroepscode aangepast op dit punt in juni 2018.


Leden van de VvOCM en oefentherapeuten die zich in het Kwaliteitsregister Paramedici willen inschrijven zijn gebonden aan deze beroepscode. Niet ingeschreven oefentherapeuten die geen lid zijn van de VvOCM zijn formeel niet gehouden de beroepscode in acht te nemen. Toch is ook voor hen de beroepscode van belang aangezien deze gebruikt wordt bij de uitvoering van de Klachtregeling Paramedici. 

 

Klik hier om de beroepscode te downloaden (pdf-bestand).

Beroepsprofiel Oefentherapeut

Het Beroepsprofiel Oefentherapeut is in juni 2015 geactualiseerd. De VvOCM gaf de opdracht het beroepsprofiel te actualiseren, omdat er vanuit verschillende groepen de wens bestond het document meer aan te sluiten bij recente ontwikkelingen. Ook bestond bij verschillende specifieke groepen de wens om een duidelijke plek in het beroepsprofiel te krijgen. De VvOCM heeft er daarom voor gekozen in het Beroepsprofiel 2015 apart aandacht te schenken aan oefentherapeuten met een specifieke rol en deskundigheid.

Het profiel geeft een beeld van het beroep, van de competenties die van oefentherapeuten verwacht mogen worden en van de kenmerken van de te verlenen diensten: oefentherapie gegeven door oefentherapeuten.   
Klik hier om het Beroepsprofiel Oefentherapeut (2019) te downloaden. Een nieuwe versie van het beroepsprofiel is voor leden beschikbaar via inlog. Zodra dit document in de nieuwe huisstijl opgemaakt is, wordt het extern gedeeld en ook hier geplaatst. Geen lid, maar wel geïnteresseerd? Stuur dan een email naar info@vvocm.nl.
Klik hier om het Beroepsprofiel Kinderoefentherapeut te downloaden.

Klik hier om het Beroepsprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut te downloaden.