Informatie Landelijke Database Oefentherapie (LDO)

Wat is de Landelijke Database Oefentherapie?

De Landelijke Database Oefentherapie is een database (= systematische verzameling van opgeslagen gegevens) waarin we informatie over oefentherapeutische zorg verzamelen


Wat is het nut van de Landelijke Database Oefentherapie?

In Landelijke Database Oefentherapie (LDO) verzamelen we oefentherapeutische gegevens. De Database dient meerdere doelen. De landelijke cijfers (benchmark) helpen ons om het vak oefentherapie beter te kunnen profileren en onderbouwen. De cijfers kunnen dan gebruikt worden voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. 


Deelnemers aan de LDO kunnen hun praktijkinformatie op overzichtelijke wijze inzien en in de toekomst hun eigen cijfers vergelijken met de gemiddelde landelijke scores. Inzicht in deze cijfers helpt je te onderbouwen waar jij als therapeut goed in bent en kun je gebruiken ter profilering van je praktijk. Ook kun je met andere oefentherapeuten het gesprek met elkaar aan gaan over deze cijfers, om te kijken waarin je van elkaar kunt leren. 

 

Hoe werkt het?

Gegevens over oefentherapeutische zorg wordt door de oefentherapeut, 1x per maand vanuit het softwaresysteem naar het NIVEL gestuurd. De verzending van data gebeurd via een beveiligde verbinding (TTP). Ook wordt de aangeleverde data geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. De data is dus niet herleidbaar tot de patiënt.

 

Feedbackdashboard

Aansluitend ontwikkelt de VvOCM een feedbackdashboard. Hierin kan de oefentherapeut zijn/haar data op een eenvoudige manier inzien. Oefentherapeuten kunnen deze data gebruiken om ontwikkelingen in hun praktijk bij te houden, maar in de toekomst ook om te benchmarken. Data is inzichtelijk via mijnLDO.nl.


Tijdspad en doel 2019

In 2016/2017 is er een pilot geweest voor de LDO. In 2018 hebben we meer oefentherapeuten aangesloten op de LDO (begin 2019 hebben we >300 deelnemers) en is de eerste data toegankelijk gemaakt voor LDO- deelnemers. In 2019 gaan we verder met het aansluiten van nieuwe deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe meer oefentherapeutische informatie we kunnen verzamelen en des betrouwbaarder de cijfers zijn.

Ook gaan we in 2019 verder met het ontwikkelen van het feedbackdashboard. De eerste cijfers zijn inzichtelijk, maar dat is nog maar een kleine gedeelte van het totaal. In 2019 hopen we het overzicht van de spiegelinformatie steeds completer te kunnen weergeven.

 

Meedoen? 
U kunt zich aanmelden om mee te doen met de LDO. In principe zijn Intramed, Winmens, Fysiologic en Fysiomanager nu de enige softwareleveranciers die verbonden zijn aan de LDO. In januari 2019 zal ook fysioroadmap aangesloten zijn. James en SpotOnMedics zullen waarschijnlijk in de loop van 2019 aansluiten. Incura en Prosoftware zijn voorlopig niet voornemens om de koppeling met de Landelijke Database Oefentherapie te realiseren. 


Voor aanmelding klik hier. Vergeet niet na het invullen op de knop GEREED te klikken (dan wordt het formulier verzonden naar de VvOCM).


Punten voor kwaliteitsregister ontvangen.

Voor deelname aan de LDO kunt u 10 punten voor het kwaliteitsregister ontvangen. Klik hier voor de voorwaarden.


Bekijk ook eens onze LDO video: