Nivel Zorgregistraties (NZR)

Het NIVEL verzamelt sinds 2002 en in opdracht van de VvOCM tweejaarlijks arbeidsmarktgegevens over het aantal, de kenmerken en geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland. De bevindingen worden gepubliceerd in de reeks 'Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten'. Onlangs is het meest actuele rapport verschenen met de resultaten van de peiling van 1 januari 2016. 

 

Net als in 2014 zijn de gegevens verkregen via een online enquête onder oefentherapeuten die bij het NIVEL en de VvOCM geregistreerd zijn. De respons (42%) vormt een goede afspiegeling van de populatie van werkzame oefentherapeuten in Nederland. 

 

Klik hier om het rapport te openen (PDF-bestand op website NIVEL)

Klik hier voor het artikel in Beweegreden (mei 2017)