Registratie oefentherapeuten

In 2002 is het NIVEL in opdracht van de VvOCM gestart met de registratie van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Tweejaarlijks worden arbeidsmarktgegevens verzameld over het aantal, de kenmerken en geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland. Onlangs is de nieuwste brochure verschenen, met daarin de resultaten van de peiling per 1 januari 2014.

 

De gegevens zijn verkregen via een online-enquête onder oefentherapeuten die bij het NIVEL en de VvOCM geregistreerd zijn. Daarnaast zijn oefentherapeuten die zijn afgestudeerd in 2012 of 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De totale respons bedroeg 47%, hetgeen nog wat hoger uitkomt (55%) als we rekening houden met de onbestelbare uitnodigingen.

 

Klik hier om de brochure te downloaden.