Kwaliteitsregister

Iedere oefentherapeut die het bewijs van bevoegdheid heeft ontvangen, moet zich meteen inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het kwaliteitsregister is een methode om de deskundigheidsbevorderende activiteiten van de aangesloten paramedici, zoals de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, te bewaken. Er zijn kwaliteitscriteria vastgesteld. De geregistreerde paramedicus wordt eens in de vijf jaar gevraagd om aan te tonen dat hij/zij aan de eisen die in de criteria zijn gesteld heeft voldaan. Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


Diplomaregister en Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) maakt onderscheid tussen een diplomaregister en het kwaliteitsregister. Het onderscheid van twee registers verheldert de status van geregistreerden en brengt eenduidig naar buiten toe over wie wel en wie niet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Diplomaregister: geregistreerde heeft voldaan aan in de ex. art. 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.

Kwaliteitsregister: geregistreerde heeft voldaan aan in de ex. art. 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en heeft aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

 

Iemand die staat opgenomen in het kwaliteitsregister, maar niet tijdig aantoonbaar voldoet aan de criteria, verliest zijn registratie in het kwaliteitsregister. De persoon is alleen nog vindbaar in het diplomaregister. Iemand die in het diplomaregister staat en aantoonbaar maakt te kunnen voldoen aan de eisen, wordt opgenomen in het kwaliteitsregister.