Kwaliteitsregister

 

Iedere oefentherapeut die het bewijs van bevoegdheid heeft ontvangen, moet zich meteen inschrijven bij het ‘Kwaliteitsregister Paramedici’ (KP). Het kwaliteitsregister bewaakt de deskundigheidsbevorderende activiteiten van de aangesloten paramedici, zoals de oefentherapeuten. Om deze deskundigheid te bewaken zijn kwaliteitscriteria vastgesteld en wordt de geregistreerde paramedicus in iedere geval eens in de vijf jaar gevraagd om aan te tonen dat hij/zij aan de eisen die in de criteria zijn gesteld heeft voldaan. De VvOCM stelt kwaliteitsregistratie van haar werkende leden als voorwaarde voor het lidmaatschap. 

 

Digitaal portfolio
Het Kwaliteitsregister Paramedici biedt alle geregistreerden de mogelijkheid om digitaal de portfolio te vullen. Daarin worden bijvoorbeeld alle punten van geaccrediteerde scholingen door de aanbieder van de scholing ingevoerd en bijgeschreven. Je hebt daardoor een goed overzicht van het aantal reeds gerealiseerde activiteiten en het aantal nog te realiseren activiteiten/punten. Behalve de punten uit geaccrediteerde activiteiten kun je zelf ook activiteiten zoals werkervaring en niet geaccrediteerde activiteiten toevoegen. Heb je vragen over bijvoorbeeld het invullen van activiteiten in het portfolio? Neem dan contact op met het Kwaliteitsregister Paramedici. Of ga naar de meest gestelde vragen op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Diplomaregister en Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) maakt onderscheid tussen een diplomaregister en het kwaliteitsregister. Het onderscheid van twee registers verheldert de status van geregistreerden en brengt eenduidigheid naar buiten toe over wie wel en wie niet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

* Diplomaregister = geregistreerde heeft voldaan aan in de ex. art. 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.

* Kwaliteitsregister =geregistreerde heeft voldaan aan in de ex. art. 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en heeft aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Iemand die staat opgenomen in het kwaliteitsregister, maar niet tijdig aantoonbaar maakt te kunnen voldoen aan de criteria, verliest zijn registratie in het kwaliteitsregister. De persoon is alleen nog vindbaar in het diplomaregister. Iemand die in het diplomaregister staat en aantoonbaar maakt te kunnen voldoen aan de eisen, wordt opgenomen in het kwaliteitsregister.

 

Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl