Specifieke registratie

De registratie en herregistratie van de subspecialisatie Kinderoefentherapie, Psychosomatische Oefentherapie en Bekkenoefentherapie verloopt via het digitaal portfolio! Ben je algemeen oefentherapeut en wil je een subspecialisatie aanvragen? Dan hoeft dat dus niet meer via het oude formulier. Kijk voor meer informatie op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici en klik op de knop 'Verbijzondering KOT/PSOT/BOT


Let op:
 

Oefentherapeuten die reeds een KOT/PSOT registratie hebben, hoeven geen account aan te maken in PE-online. Dit account wordt automatisch aangemaakt. Met dit account is het mogelijk straks een herregistratie aan te vragen op het moment dat de kwaliteitsregistratie verloopt.

Specifieke registratie