Nieuws

Cursus ‘Professioneel filmen met de smartphone’ VOL

Video is hot en veel organisaties willen video’s en/of vloggen op hun website, Facebook, Twitter en Instagram. Sinds de komst van smartphones met een goede camera, hoef je niet meer een cameraploeg in te huren om een video te maken. Je kunt dit uitstekend zelf! Dit is niet alleen goedkoper, het werkt ook beter - omdat je zelf precies weet wat... lees meer

AD: Scholen, let op voor tabletnek bij kinderen

Er moet meer aandacht komen voor hoe kinderen in de klas op hun stoel zitten. Dat stellen houdingexperts. Terwijl arbodiensten strikte eisen stellen aan goede werkplekken in het bedrijfsleven, worden de regels voor kinderen aan de laars gelapt. Leraren weten niet goed genoeg waar ze op moeten letten en zetten de kinderen aan te lage of te hoge... lees meer

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.  De aanscherping betekent... lees meer
De VvOCM organiseert op woensdag 4 oktober a.s. een bijeenkomst voor de regio Midden Nederland. Je bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in Leerhotel 't Klooster in Amersfoort.   Programma 19.00 - 19.30 uur Inloop 19.30 - 20.20 uur Vragen van leden en antwoorden door VvOCM (vragen kun je stellen in het aanmeldingsformulier) 20.... lees meer
ZonH en de VvOCM nodigen jullie graag uit voor een gezamenlijke regionale bijeenkomst op 21 september a.s. rond het thema positieve gezondheid. Programma 18.00 uur - Inloop met een broodje, koffie en thee 18.30 uur - Inleiding door VvOCM 19.00 uur - Kirsha de Vries, Positieve Gezondheid Waar Jansheeren Maltezerplein 1 196... lees meer
Zorgverzekeraars moeten meer vaart maken met het verbeteren van de informatie over het aanbod aan zorgverzekeringen op bijvoorbeeld hun websites. De afgelopen jaren hebben zij de informatievoorziening telkens iets verbeterd, maar het gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet snel genoeg. De toezichthouder kondigt aan daar strenger op toe te gaa... lees meer

Enquête over multidisciplinaire samenwerken in regio

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN - bestaande uit de beroepsverenigingen van ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck) streeft naar zinvolle zorg dichtbij de cliënt. PPN inventariseert de wensen om op regionaal niveau de multidisciplinaire samenwerking te vergroten. Samenwerking... lees meer

Symposium Reumavereniging 'Samen komen we verder'

Het thema van de Wereld Reumadag is dit jaar 'Don't delay, connect today'. In het kader hiervan organiseren de Reumapatiëntenverenigingen van Midden-Nederland, het Reumanetwerk Utrecht en de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland een symposium met de titel 'Samen komen we verder: vroege diagnose en complicaties'. Sprekers zijn onder meer reu... lees meer

Maak ruimte voor leefstijl als medicijn in artsopleiding

Als oefentherapeuten lopen we er regelmatig tegenaan: verwijzers hebben weinig of geen idee over de invloed van leefstijl en wat de oefentherapeut hierin kan betekenen. Een rondje langs huisartsenopleidingen met verzoek om daar voorlichting te geven, leverde een kastje-muur route op. Maar onderzoek bewijst het nu: De zesjarige opleidingen best... lees meer

Update studiedag kinderoefentherapie

De cursus WRITIC op de studiedag kinderoefentherapie heeft jullie interesse gewekt! We hebben veel aanmeldingen mogen ontvangen wat maakt dat de cursusdag van zaterdag 7 oktober door kan gaan met (het maximum aantal van) 30 personen. We zijn positief verrast dat er binnen een paar weken zo veel inschrijvingen hebben plaats gevonden. Dit beteke... lees meer

Werkveld seminar en posterpresentaties HvA

Tijdens het werkveld seminar van 12 juni presenteerde een bevlogen docent-onderzoeker van de opleiding over ‘Het ontwikkelen van een EBP behandelprotocol met sensortechnologie.’ Werkveldbegeleiders bediscussieerden de kansen van zorgtechnologie/EHealth in de praktijk en de rol die studenten/stagiaires hier in kunnen spelen. Een gezellig... lees meer
Patiënten zijn in het algemeen tevreden over hun fysio- en oefentherapeut. Zij waarderen hun behandelaar gemiddeld met een 8,5. Wel zegt een kwart van de patiënten beter geïnformeerd te willen worden over de kosten en het aantal behandelingen voorafgaand aan het behandeltraject. 15% van de ondervraagden mist betrokkenheid van hun beh... lees meer
Zoals beloofd informeren we jullie over een terugvordering van Zilveren Kruis die bij een aantal van jullie op de mat is gevallen; De terugvordering heeft te maken met het niet voldoen aan de voorwaarden ten aanzien van het uitzetten van een Klantervaringsonderzoek (KEO) zoals opgenomen in het Basiscontract 2016. Zilveren Kruis heeft onl... lees meer

Reumanifest gepresenteerd aan VWS

Donderdag 22 juni is het Reumanifest aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Reumafonds, patiënten, hoogleraren/onderzoekers, reumatologen, reumaverpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten roepen de Tweede Kamer en het kabinet op tot de terugkeer van oefen- en fysiotherapie voo... lees meer

Opleiding Kinderoefentherapie na 2017

De Hogeschool Utrecht heeft besloten om de 6 cursussen die opleiden tot kinderoefentherapeut vanaf september 2017 niet meer aan te bieden. Het 2e jaar van de opleiding wordt op dit moment nog wel aangeboden zodat de huidige cursisten (34) het opleidingstraject kunnen afmaken.   De VvOCM  zal een route aan haar leden moeten kunnen aanbie... lees meer

Pijnalliantie in Nederland (PAIN) en VvOCM

In Nederland leven 2.2 miljoen mensen met Chronische Pijn. De zorg voor mensen met chronische pijn moet beter. Patiënten, beroepsbeoefenaren en wetenschappers slaan de handen ineen. Deze samenwerking leidde er toe dat op 1 april 2017 de Pijnalliantie in Nederland (P.A.I.N.) is opgericht. Sinds 1 april 2017 is de VvOCM met het Netwerk Chronisch... lees meer

Cao-partij FBZ zoekt nieuwe voorzitter

In verband met het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter per januari 2018 is FBZ op zoek naar een voorzitter.   Over FBZ FBZ timmert als groeiende werknemersorganisatie stevig aan de weg bij het behartigen van de werknemersbelangen van 32.000 artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals in loondienst. Daarme... lees meer

Hoofdlijnen akkoord versterkt positie van oefentherapeuten

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefenth... lees meer

Onderzoek ‘Merkbaar minder regeldruk’

Dit voorjaar is een onderzoek uitgezet onder zorgverleners over de ervaren regeldruk. In ons zorgstelsel hebben we veel formulieren en procedures om zorg te leveren. Soms is echter niet meer duidelijk of deze regels en registraties nog wel bijdragen aan goede zorg. Administratieve rompslomp is een verspilling van tijd en geld. Bovendien draagt het ... lees meer

Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 is gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. Klik hier om te openen (in pdf).  

Winnaars eerste VvOCM scriptieprijs!

Leuk moment tijdens de ALV gistermiddag op de Hogeschool van Amsterdam / opleiding Mensendieck. Viola Zegers feliciteert de winnaars van de eerste VvOCM scriptieprijs: Annemarie van der Veldt en Natalie van Winden met 'We like to move it: beweging in het schoolbeleid!'.  

Scholing NPi geaccrediteerd voor oefentherapeuten

Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) staat bekend als een grote aanbieder van cursussen en wetenschappelijke informatievoorziening voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten. Het NPi wil de herkenbaarheid voor oefentherapeuten vergroten en specifiek aanbod ontwikkelen dat aansluit op de professionaliserings behoefte. Daarom worden steeds meer cur... lees meer

OZOverbindzorg: Teamspirit rondom cliënt

Op de regiobijeenkomst van Overijssel heeft Leendert van Gelder van OZOverbindzorg een presentatie gegeven over dit mooie computerprogramma. OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Via een eenvoudig computerprogramma worden alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn v... lees meer

Oefentherapie & Artrose op dokterdokter.nl

Sinds een half jaar heeft de VvOCM intensief contact met het bedrijf dat achter de websites gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl zit. Alle drie zeer goed bezochte websites – zodat samenwerking interessant is voor ons om de oefentherapeut online beter te profileren.   Afspraak is dat zij voor ons een aantal dossiers ... lees meer
 Wij zijn 5 tweedejaars studenten Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor ons project zijn wij bezig met het schrijven van een advies voor actualisatie van de VvOCM richtlijn Bechterew. Hiervoor doen wij onder andere onderzoek naar de ervaringen van de therapeuten met betrekking tot de behandeling van Bechtere... lees meer

Oefentherapeutisch model (ODIM)

Oefentherapeuten hanteren het ODIM - Oefentherapeutisch Diagnostiek en Interventie Model. Dit model is ontwikkeld door C.J.M. ten Haaf en N.T.A. Smorenburg (2012). Het model ondersteunt een oefentherapeut in het diagnostisch- en interventieproces. Er wordt ons regelmatig gevraagd waar het ODIM te vinden is. Vanaf nu is het op deze website te v... lees meer

Jongeren op gezond gewicht

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol? Op donderdag 8 juni 2017 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht ee... lees meer

IO-begeleiderscursus in het najaar!

Oefentherapeuten worden net als andere zorgverleners geacht hun vak op peil te houden. Dit is onder meer vastgelegd in de wet BIG. De titel oefentherapeut is door middel van deze wet beschermd. Om voor de titel en registratie in aanmerking te komen, dient de oefentherapeut afgestudeerd te zijn aan een erkende CROHO geregistreerde opleiding.  ... lees meer

Aanvullende eis wetenschappelijke punten

De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. De aanvullende eis zoals geformuleerd in de kwaliteitscriteria 2015 – 2020 komt daarvoor in de plaats. Het betekent dat vanaf 01-04-2017 voor alle oefentherapeut... lees meer

Engelstalige flyer

Door hier te klikken komt u bij de nieuwe Engelstalige flyer over oefentherapie. Jenien Spraakman woont en werkt  in Savannah, volgt cursussen in San Diego, USA en is verantwoordelijk voor deze vertaling. Daarvoor onze dank.

Mijlpalen voor betere pijnzorg in Nederland

In Nederland leven 2.2 miljoen mensen met Chronische Pijn. de zorg voor mensen met chronische pijn moet beter. Patiënten, beroepsbeoefenaren en wetenschappers slaan de handen ineen. Deze samenwerking leidde er toe dat op 1 april 2017 2 mijlpalen bereikt zijn voor betere pijnzorg in Nederland. Ten eerste is de Pijnalliantie in Nederland (P... lees meer

Paramedische beroepen presenteren voorzet onderzoeksprogramma

Paramedische zorg kan mensen helpen om optimaal te functioneren, in het dagelijks leven en in hun werk. Op 2 maart 2017 zetten zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers de eerste stappen naar een paramedisch onderzoeksprogramma. Henk Smid, directeur van ZonMw, was gastheer voor de bijna 80 deelnemers aan deze werkconferentie. Doel van de co... lees meer

Zzp-modelovereenkomst nu Wkkgz-proof

Eind vorige maand keurde de Belastingdienst de aangepaste modelovereenkomst voor zzp’ende paramedici goed. Praktijkhouder en zzp’er moeten sinds 1 januari dit jaar de wijze waarop zij gezamenlijk invulling geven aan hun Wkkgz-verplichtingen schriftelijk vastleggen. Met de mede door [BOx] aangepaste modelovereenkomst kunnen partijen eenv... lees meer