Nieuws

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 juni j.l. is het algemeen paramedisch afwegingskader aan de leden gepresenteerd. Dit afwegingskader is inmiddels verwerkt in de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor oefentherapeuten en vind je elders op deze website.   Vanaf juli is het projectteam samen met vertegenwoordigers... lees meer
De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met MS gaan snel. Behandelmogelijkheden worden steeds groter maar tegelijk ook complexer. Er wordt steeds meer gevraagd om specifieke deskundigheid van zorgverleners en goede multidisciplinaire samenwerking. Tegelijkertijd blijven richtlijnen en duidelijke handvatten voor goede inhoudelijke zorg bij MS achte... lees meer

Week van de Oefentherapie: doe je mee?

In het najaar is het weer zover! Van 1 t/m 7 oktober 2018 is de Week van de Oefentherapie. Doe jij ook mee? Vanuit de VvOCM hebben we verschillende materialen ontwikkeld, waarmee jij aandacht kan vragen voor deze week en voor jouw praktijk.    Poster, flyer en banners: allemaal digitaal Dit jaar zijn er alleen digitale middelen beschik... lees meer
Paramedisch Centrum Tijhuis heeft dit jaar twee Qualiview Zorgverlener Awards gewonnen: in de categorieën meest gewaardeerde én meest aanbevolen oefentherapiepraktijk. Alfons en Jeanet reageren in onderstaand filmpje op deze waardering en vertellen over de intensieve samenwerking tussen oefentherapie en fysiotherapie.  
Adviesbureau KPMG heeft in opdracht van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), ActiZ, InEen, KNGF, LHV, PFN, V&VN en ZN een onderzoek naar de juiste zorg op de juiste plek uitgevoerd. Conclusie is dat  de Nederlandse zorg een andere koers moet gaan varen om de zorg en de plek waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patië... lees meer
De tweejarige OPST opleiding start op 14 september 2018. De opleiding vindt plaats op conferentiecentrum Drakenburg in Baarn en bestaat uit 32 lesdagen. De opleiding is verdeeld over blokken van twee dagen (vrijdag en zaterdag). Alle geplande lesdagen zijn terug te vinden op de website. Klik hier voor een overzicht van... lees meer

Gecombineerde leefstijlinterventie - een update

De afgelopen periode is er achter de schermen hard gewerkt om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLi) per 1 januari aanstaande onderdeel uit te laten maken van de zorgverzekeringswet. Inmiddels is duidelijk dat 3,5 miljoen inwoners van Nederland  in aanmerking zouden komen voor een dergelijke interventie op basis van de inclusie criteri... lees meer
De NZa gaat de feitelijke ontwikkelingen over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid in de paramedische zorg onderzoeken. De resultaten worden eind 2018 verwacht. In de monitor brengen ze onder andere in kaart hoe de tarieven voor paramedische zorg zich hebben ontwikkeld in de loop van de jaren, hoe het contracteerproces verloopt... lees meer

Vermelding oefentherapeuten in Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De Verwijsgids Kanker helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogram... lees meer

De acties in de UMC's voor een goede cao zijn begonnen

De FBZ onderhandelt al lange tijd voor een betere cao voor oefentherapeuten die in dienst zijn bij een UMC. Werkgeversorganisatie NFU wil echter niet tegemoet komen op de wensen van de FBZ, CMHF, FNV en CNV, die in totaal 67.000 werknemers vertegenwoordigen. Om tot een goede cao te komen, blijkt het helaas noodzakelijk een actietraject in te g... lees meer
Interprofessionele of multidisciplinaire samenwerking: what’s the difference? Er wordt toch al sinds jaar en dag samengewerkt tussen verschillende disciplines? Klopt. Maar er zijn wel degelijk grote verschillen. In het kort: bij multidisciplinaire samenwerking werkt elke discipline vanuit het eigen perspectief. Ieder doet zijn zegje, vaak na ... lees meer
De methodes Cesar/Mensendieck hebben in vrijwel authentieke vorm al vele jaren hun grote nut bewezen. Echter de exclusiviteit van oefentherapie ligt al lang niet meer bij ons. We worden geconfronteerd met een grote groep therapeuten die oefentherapie als interventie claimen. Ze geven ook oefentherapie, ze oefenen, ze trainen, maar dat is ... lees meer
Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). Namens het cluster paramedici waren Peter Buisman (KP), Hanneke Dubbeling (fysiotherapie) en Aurelia Kroezen (VvOCM) aanwezig.   De Meldcode bevat nu een afwegingskade... lees meer

VvOCM-jaaroverzicht in beknopte versie

Het Jaaroverzicht 2017 staat al een poosje op de website (bij de ALV-stukken). Hierin kun je uitgebreid per project teruglezen wat we als VvOCM in 2017 hebben gedaan en bereikt. Er is ook een verkorte versie beschikbaar: het jaaroverzicht 2017 in twee A4. Klik hier om het te lezen.   Maandag 18 juni a.s. heeft voorzitter Frans Koornberg tijd... lees meer

Qualiview Zorgverlener Awards 2018 uitgereikt

De Qualiview Zorgverlener Awards 2018 zijn uitgereikt. Tijdens een feestelijke event op dinsdag 26 juni 2018 werd bekendgemaakt welke praktijken en zorgverleners de hoogste waarderingen kregen van hun klanten.  De Qualiview Zorgverlener Awards werden voor de tweede keer uitgereikt. Ook dit keer vond het bijzondere moment plaats in CitySense U... lees meer
De post HBO opleiding tot de erkende specialisatie Psychosomatisch Oefentherapeut (PSOT) start per 14 september a.s. Deze opleiding - OPST - geeft per opleidingsdag maar liefst 24 ADAP kwaliteitspunten, dus in totaal 756 ADAP punten. Kijk op www.opst-opleidingen.nl voor meer informatie.   Mocht je denken vrijstellingen te kunn... lees meer

AP waarschuwt voor misleidend AVG-keurmerk

De Autoriteit Persoonsgevens (AP) waarschuwt voor bedrijven die zeggen dat ze een keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen dat ze helemaal voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit soort bedrijven zegt soms nauw samen te werken met de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving, maar dat klopt nie... lees meer

Scholing voor bekkenot en gecertificeerd bekkentherapeuten

De VvOCM hecht veel waarde aan een eenduidige kwaliteit, zichtbaarheid én landelijke dekking van de bekkenoefentherapie. Om die reden zijn de VvOCM en PMSC bij elkaar gaan zitten om te bepalen of er een mogelijkheid bestaat om de bekkenoefentherapeuten uit het register van de VvOCM én de gecertificeerd bekkentherapeuten in é&ea... lees meer
Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD (gegeven door een oefen- of fysiotherapeut) vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het ... lees meer

Richtlijn Artrose heup-knie beschikbaar!

De nieuwe KNGF- en VvOCM-richtlijn Artrose heup-knie is beschikbaar. Deze richtlijn is als eerste volgens de nieuwe richtlijnenmethodiek ontwikkeld. De belangrijkste wijzigingen:  - Het stellen van de klinische diagnose artrose - Vier verschillende indicaties - Uitwerking van voorlichting en advies - Uitwerking van de oefent... lees meer

Naar één paramedisch aanspreekpunt in Breda

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe word je tijdig bij het zorgproces ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) start een pilot om dit in Breda te realiseren. Riky de V... lees meer

Korting voor VvOCM-leden bij Frisia Verzekeringen

Het kan zo maar gebeuren dat u door een ongeval of ziekte uw beroep als oefentherapeut niet meer kan uitoefenen. Een vreselijke situatie die naast emotionele pijn ook financiële schade veroorzaakt. VvOCM heeft met Frisia Verzekering samenwerking gezocht en Frisia biedt een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor oefentherapeuten. ... lees meer

Kabinet: minder papier, meer zorg

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben 23 mei een actieplan gepresenteerd om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.    Artsen en ve... lees meer

Vragen over de AVG? Raadpleeg de AVG Helpdesk

Het is bijna 25 mei. Heb je nog vragen over de AVG? Dan kan je sinds kort terecht bij de AVG Helpdesk Zorg. De helpdesk stelt veel informatie beschikbaar via : https://www.avghelpdeskzorg.nl/  Heb je een specifieke vraag? Contact opnemen kan via: AVGhelpdeskzorg@minvws.nl of bel 088 - 678 89 69.

KP: eis wetenschappelijke punten vervallen

De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. De aanvullende eis zoals geformuleerd in de kwaliteitscriteria 2015 – 2020 komt daarvoor in de plaats. Het betekent dat vanaf 01-04-2017 voor alle oefentherapeut... lees meer

Slaapproblemen behandelen? Volg een cursus in najaar 2018!

In het najaar 2018 start weer een cursus slaaplessen. In deze tweedaagse geaccrediteerde scholing krijg je alle informatie die je nodig hebt om direct aan de gang te gaan met het behandelen van mensen met slaapproblemen in je eigen praktijk. Mensen met slaapproblemen zijn een geweldige nieuwe doelgroep. Interesse? Meld je dan aan!   Slaapoef... lees meer

Start nieuwe IO begeleiderscursus op 4 oktober 2018

Donderdag 4 oktober 2018 gaat er weer een nieuwe IO begeleiderscursus van start. Deze twee-daagse cursus is opgezet aan de hand van de volgende thema’s: - goed organiseren en evalueren van een IO - schrijven van een jaarverslag en jaarplan voor een IO - vakinhoudelijke verdieping - toepassing van kwaliteitsinstrumenten en wetenschappeli... lees meer
Goed nieuws! Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kan al vanaf de eerste behandeling in het basispakket worden opgenomen. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. Dat adviseert het Zorginstituut in het pakketadvies ‘Ges... lees meer
Op maandag 10 september en 1 oktober 2018 vindt de basiscursus focusing plaats. Focusing (of focussen) is een methodiek die handvatten biedt om een effectieve relatie te ontwikkelen met gevoelens, ervaringen en innerlijke wijsheid. Vaardigheden die essentieel zijn in ieder proces van persoonlijke ontwikkeling.   Essentie van d... lees meer
Meldcodes Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moeten bij wet verplicht worden aangevuld met een afwegingskader. Een dergelijk afwegingskader is bedoeld om oefentherapeuten in staat te stellen te beoordelen of sprake is van (vermoedens van) dusdanig ernstig geweld of mishandeling, dat gemeld moet worden bij Veilig Thuis.  Het ... lees meer

UPDATE: Opleiding Psychosomatische Oefentherapie vanaf 2018

In september 2018 start de opleiding OPST, Opleiding Psychosomatische Therapie, een doorstart van de PSOT-opleiding. De OPST is een tweejarige post-HBO opleiding, bestaande uit 32 lesdagen. Lichaamsgerichte therapievormen worden gecombineerd en geïntegreerd met psychsociale interventies. De opleiding is verdeeld over blokken van twee dagen (vr... lees meer

Oefentherapeutisch model (ODIM)

Oefentherapeuten hanteren het ODIM - Oefentherapeutisch Diagnostiek en Interventie Model. Dit model is ontwikkeld door C.J.M. ten Haaf en N.T.A. Smorenburg (2012). Het model ondersteunt een oefentherapeut in het diagnostisch- en interventieproces. Er wordt ons regelmatig gevraagd waar het ODIM te vinden is. Vanaf nu is het op deze website te v... lees meer

Engelstalige flyer

Door hier te klikken komt u bij de nieuwe Engelstalige flyer over oefentherapie. Jenien Spraakman woont en werkt  in Savannah, volgt cursussen in San Diego, USA en is verantwoordelijk voor deze vertaling. Daarvoor onze dank.