Nieuws

VvOCM-jaaroverzicht in beknopte versie

Het Jaaroverzicht 2017 staat al een poosje tussen de ALV-stukken. Hierin kun je uitgebreid per project teruglezen wat we als VvOCM in 2017 hebben gedaan en bereikt. Vanaf vandaag is ook een verkort versie beschikbaar: het jaaroverzicht 2017 in twee A4. Klik hier om het te lezen.   Maandag 18 juni a.s. geeft voorzitter Frans Koornberg tijdens... lees meer

Scholing voor bekkenot en gecertificeerd bekkentherapeuten

De VvOCM hecht veel waarde aan een eenduidige kwaliteit, zichtbaarheid én landelijke dekking van de bekkenoefentherapie. Om die reden zijn de VvOCM en PMSC bij elkaar gaan zitten om te bepalen of er een mogelijkheid bestaat om de bekkenoefentherapeuten uit het register van de VvOCM én de gecertificeerd bekkentherapeuten in é&ea... lees meer
De methodes Cesar/Mensendieck hebben in vrijwel authentieke vorm al vele jaren hun grote nut bewezen. Echter de exclusiviteit van oefentherapie ligt al lang niet meer bij ons. We worden geconfronteerd met een grote groep therapeuten die oefentherapie als interventie claimen. Ze geven ook oefentherapie, ze oefenen, ze trainen, maar dat is ... lees meer

PPN-startersdagen op 22 en 23 juni: over ondernemerschap!

Studeer je bijna af en wil je een praktijk starten? Of werk je al enkele jaren in dienst en wil je voor jezelf beginnen? Of heb je gewoon een ondernemerschap-opfrisser nodig? Kom dan naar één van de PPN-Startersdagen!  Kies zelf welke dag bij jou past: - Vrijdagavond 22 juni: 'Bijna afgestudeerd en dan..?' voor studenten ... lees meer
Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD (gegeven door een oefen- of fysiotherapeut) vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het ... lees meer

Richtlijn Artrose heup-knie beschikbaar!

De nieuwe KNGF- en VvOCM-richtlijn Artrose heup-knie is beschikbaar. Deze richtlijn is als eerste volgens de nieuwe richtlijnenmethodiek ontwikkeld. De belangrijkste wijzigingen:  - Het stellen van de klinische diagnose artrose - Vier verschillende indicaties - Uitwerking van voorlichting en advies - Uitwerking van de oefent... lees meer

Naar één paramedisch aanspreekpunt in Breda

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe word je tijdig bij het zorgproces ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) start een pilot om dit in Breda te realiseren. Riky de V... lees meer

Korting voor VvOCM-leden bij Frisia Verzekeringen

Het kan zo maar gebeuren dat u door een ongeval of ziekte uw beroep als oefentherapeut niet meer kan uitoefenen. Een vreselijke situatie die naast emotionele pijn ook financiële schade veroorzaakt. VvOCM heeft met Frisia Verzekering samenwerking gezocht en Frisia biedt een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor oefentherapeuten. ... lees meer

Kabinet: minder papier, meer zorg

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben 23 mei een actieplan gepresenteerd om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.    Artsen en ve... lees meer

Vragen over de AVG? Raadpleeg de AVG Helpdesk

Het is bijna 25 mei. Heb je nog vragen over de AVG? Dan kan je sinds kort terecht bij de AVG Helpdesk Zorg. De helpdesk stelt veel informatie beschikbaar via : https://www.avghelpdeskzorg.nl/  Heb je een specifieke vraag? Contact opnemen kan via: AVGhelpdeskzorg@minvws.nl of bel 088 - 678 89 69.

Voorbereidingen voor onderzoeksprogramma Paramedische zorg

Op dit moment werken verschillende partijen vanuit het paramedische veld, aan voorbereidende activiteiten voor het opstellen van een onderzoeksprogramma voor Paramedische zorg. Zij doen dit met subsidie van ZonMw. Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de nodige kwaliteitsverbetering in de (para)medische zorg. Voor zorg d... lees meer

KP: eis wetenschappelijke punten vervallen

De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. De aanvullende eis zoals geformuleerd in de kwaliteitscriteria 2015 – 2020 komt daarvoor in de plaats. Het betekent dat vanaf 01-04-2017 voor alle oefentherapeut... lees meer

‘De juiste zorg op de juiste plek, wie durft?’

 Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Om deze transitie naar integrale zorg te helpen bewerkstelligen is er in opdracht van VWS een taskforce opgericht ‘Zorg op de juiste plek’, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en belan... lees meer

Slaapproblemen behandelen? Volg een cursus in najaar 2018!

In het najaar 2018 start weer een cursus slaaplessen. In deze tweedaagse geaccrediteerde scholing krijg je alle informatie die je nodig hebt om direct aan de gang te gaan met het behandelen van mensen met slaapproblemen in je eigen praktijk. Mensen met slaapproblemen zijn een geweldige nieuwe doelgroep. Interesse? Meld je dan aan!   Slaapoef... lees meer

Start nieuwe IO begeleiderscursus op 4 oktober 2018

Donderdag 4 oktober 2018 gaat er weer een nieuwe IO begeleiderscursus van start. Deze twee-daagse cursus is opgezet aan de hand van de volgende thema’s: - goed organiseren en evalueren van een IO - schrijven van een jaarverslag en jaarplan voor een IO - vakinhoudelijke verdieping - toepassing van kwaliteitsinstrumenten en wetenschappeli... lees meer
Goed nieuws! Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kan al vanaf de eerste behandeling in het basispakket worden opgenomen. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. Dat adviseert het Zorginstituut in het pakketadvies ‘Ges... lees meer
Op maandag 10 september en 1 oktober 2018 vindt de basiscursus focusing plaats. Focusing (of focussen) is een methodiek die handvatten biedt om een effectieve relatie te ontwikkelen met gevoelens, ervaringen en innerlijke wijsheid. Vaardigheden die essentieel zijn in ieder proces van persoonlijke ontwikkeling.   Essentie van d... lees meer

Update Beroepsprofiel PSOT

Het Beroepsprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut is  onlangs op een aantal punten herzien. De tweede herziene versie staat sinds vandaag online op deze website.  Klik hier om de beroepsprofiel te downloaden.   Hartelijk dank aan alle oefentherapeuten die hun tijd hebben geïnvesteerd en hieraan hebben meegewerkt!
Meldcodes Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moeten bij wet verplicht worden aangevuld met een afwegingskader. Een dergelijk afwegingskader is bedoeld om oefentherapeuten in staat te stellen te beoordelen of sprake is van (vermoedens van) dusdanig ernstig geweld of mishandeling, dat gemeld moet worden bij Veilig Thuis.  Het ... lees meer

UPDATE: Opleiding Psychosomatische Oefentherapie vanaf 2018

In september 2018 start de opleiding OPST, Opleiding Psychosomatische Therapie, een doorstart van de PSOT-opleiding. De OPST is een tweejarige post-HBO opleiding, bestaande uit 32 lesdagen. Lichaamsgerichte therapievormen worden gecombineerd en geïntegreerd met psychsociale interventies. De opleiding is verdeeld over blokken van twee dagen (vr... lees meer

Oefentherapeutisch model (ODIM)

Oefentherapeuten hanteren het ODIM - Oefentherapeutisch Diagnostiek en Interventie Model. Dit model is ontwikkeld door C.J.M. ten Haaf en N.T.A. Smorenburg (2012). Het model ondersteunt een oefentherapeut in het diagnostisch- en interventieproces. Er wordt ons regelmatig gevraagd waar het ODIM te vinden is. Vanaf nu is het op deze website te v... lees meer

Engelstalige flyer

Door hier te klikken komt u bij de nieuwe Engelstalige flyer over oefentherapie. Jenien Spraakman woont en werkt  in Savannah, volgt cursussen in San Diego, USA en is verantwoordelijk voor deze vertaling. Daarvoor onze dank.