Nieuws

Oefentherapie & Artrose op dokterdokter.nl

Sinds een half jaar heeft de VvOCM intensief contact met het bedrijf dat achter de websites gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl zit. Alle drie zeer goed bezochte websites – zodat samenwerking interessant is voor ons om de oefentherapeut online beter te profileren.   Afspraak is dat zij voor ons een aantal dossiers ... lees meer
Wil jij alles weten over het starten van een praktijk? Contracten, wetgeving, financiën, juridische zaken, marketing en registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici ... alles komt aan de orde tijdens de startersdag op 17 juni a.s.  Klik hier voor meer informatie.    Meld je aan! Stuur een e-mail naar info@vvocm.nl, met da... lees meer
We nodigen je van harte uit voor de VvOCM-ledenvergadering op maandag 12 juni a.s. op de Hogeschool van Amsterdam, opleiding oefentherapie. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de resultaten van 2016 en discussiëren we graag met jou over een aantal  onderwerpen waar we als VvOCM mee bezig zijn. Tot slot wordt vanuit de HvA-opleiding ee... lees meer
 Wij zijn 5 tweedejaars studenten Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor ons project zijn wij bezig met het schrijven van een advies voor actualisatie van de VvOCM richtlijn Bechterew. Hiervoor doen wij onder andere onderzoek naar de ervaringen van de therapeuten met betrekking tot de behandeling van Bechtere... lees meer

Introductiebijeenkomst PainCommunity

Zie jij veel cliënten met chronische pijn én heb je de ambitie om deze cliënten nog beter te kunnen helpen?  Dan ben je van harte uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst van de PainCommunity op maandag 19 juni a.s. van 19.00 tot 21.00 uur op de Hogeschool Utrecht.   De PainCommunity is een initiatief van het Instituu... lees meer

Oefentherapeutisch model (ODIM)

Oefentherapeuten hanteren het ODIM - Oefentherapeutisch Diagnostiek en Interventie Model. Dit model is ontwikkeld door C.J.M. ten Haaf en N.T.A. Smorenburg (2012). Het model ondersteunt een oefentherapeut in het diagnostisch- en interventieproces. Er wordt ons regelmatig gevraagd waar het ODIM te vinden is. Vanaf nu is het op deze website te v... lees meer
De HvA organiseert op maandag 12 juni 2017 een seminar voor werkveldbegeleiders. Thema is deze keer het ontwikkelen van een EBP behandelprotocol met sensortechnologie. Het lectoraat oefentherapie presenteert de opbrengsten van het onderzoeksproject Hipper. Zoals gebruikelijk wordt de middag afgesloten met posterpresentaties van afstudere... lees meer

Regiobijeenkomsten

Een overzicht van de regiobijeenkomsten kunt u hieronder vinden. De regiobijeenkomsten beginnen allemaal om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.   Overijssel 9 mei                            Van Vlotenhof Johannes van Vlotenhof 85, 7412 SC Deventer Noord Holland ... lees meer

Jongeren op gezond gewicht

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol? Op donderdag 8 juni 2017 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht ee... lees meer
Pas geopereerd en alweer actief? Gezocht voor commercial CZ
Wij zijn op zoek naar een man of vrouw van middelbare leeftijd (50 /60 /70 jaar) die midden in het leven staat en recent een knie / heup of schouderoperatie heeft ondergaan en aan het revalideren is.   Wij willen graag een waar gebeurd persoonlijk verhaal vertellen van een oudere die positief in het leven staat, iemand die een voorbeeld is ... lees meer

Basisscholing Artrose Netwerk

Op vrijdag 2 juni organiseert het ArtroseNetwerk de basisscholing. Doel van deze dag is: - het vergroten van kennis en vaardigheden om de behandeling van Artrosepatiënten beter aan te laten sluiten op nieuwe wetenschappelijke kennis - het vergroten van kennis en vaardigheden ten aanzien van artrose-educatie en -voorlichting  - toe kunn... lees meer

Aanvullende eis wetenschappelijke punten

De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. De aanvullende eis zoals geformuleerd in de kwaliteitscriteria 2015 – 2020 komt daarvoor in de plaats. Het betekent dat vanaf 01-04-2017 voor alle oefentherapeut... lees meer

Mindfulness based approach bij pijn

Geïnteresseerd hoe jij als oefentherapeut mindfulness kunt integreren in jouw behandelwijze? Volg dan de tweedaagse geaccrediteerde bijscholing (22 punten) in Baarn op donderdag 8 en vrijdag 16 juni.  Leden VvOCM krijgen korting!    Klik hier voor meer informatie
Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen begin april vastliepen, hebben de vier betrokken werknemersorganisaties zich afgelopen week beraden op het vervolg. Inmiddels hebben NU’91, FNV en CNV acties in de ziekenhuizen aangekondigd. Net als de andere werknemerspartijen vindt FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gele... lees meer

Engelstalige flyer

Door hier te klikken komt u bij de nieuwe Engelstalige flyer over oefentherapie. Jenien Spraakman woont en werkt  in Savannah, volgt cursussen in San Diego, USA en is verantwoordelijk voor deze vertaling. Daarvoor onze dank.

Nationale health check zoekt checkpoints

Nationale health check zoekt checkpoints
De VvOCM is onlangs benaderd met de vraag of oefentherapeuten een bijdrage willen leveren aan de Nationale HealthCheck. Deze organisatie is op zoek naar zorgprofessionals die a) ruimte beschikbaar willen stellen voor het doen van HealthChecks, b) als checker actief willen worden en c) opvolging kunnen bieden op basis van het advies dat resulteert u... lees meer

Mijlpalen voor betere pijnzorg in Nederland

In Nederland leven 2.2 miljoen mensen met Chronische Pijn. de zorg voor mensen met chronische pijn moet beter. Patiënten, beroepsbeoefenaren en wetenschappers slaan de handen ineen. Deze samenwerking leidde er toe dat op 1 april 2017 2 mijlpalen bereikt zijn voor betere pijnzorg in Nederland. Ten eerste is de Pijnalliantie in Nederland (P... lees meer

Startersdag PPN 17 juni 2017

Op zaterdag 17 juni organiseert Paramedisch Platform Nederland (PPN) - waar VvOCM deel van uitmaakt - een startersdag gericht op ondernemen in de eerstelijnszorg én op onderlinge multidisciplinaire samenwerking.    Wegwijs in de eerste lijn Je maakt deze dag kennis met diverse aspecten van ondernemen in de eerste lijn.... lees meer

FBZ timmert voor vele beroepsgroepen stevig aan de weg

Voor de leden van (beroeps)verenigingen met een dienstverband zet cao-partij FBZ zich onverminderd in op de drie speerpunten: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.    Eigentijdse cao’s  Na intensieve onderhandelingen kwam een aantal cao’s tot stand. Oo... lees meer

Cursus 'de ondernemende zorgprofessional' (HU)

September 2017 start de nieuwe cursus de ondernemende zorgprofessional. Deze cursus is bedoeld voor werkende professionals in zorg en welzijn, die hun vaardigheden op het gebied van innovatief ondernemerschap willen vergroten. Deze cursus komt tegemoet aan de stijgende behoefte van professionals om over de grenzen van het eigen vakgebied samen te w... lees meer

PPN stuurt brief aan informateur

Het nieuwe kabinet kan minimaal €741 miljoen euro per jaar besparen door het inzetten van paramedische zorg. Dit staat in een brief die het Paramedisch Platform Nederland (PPN) aan informateur Edith Schippers heeft gestuurd. PPN vraagt de informateur vier onderwerpen op te nemen in het regeerakkoord: 1. Versterking van de eerstelijn: bete... lees meer

Informatie avond Zaanstreek-Waterland

Op 1 mei en 11 mei 2017 organiseert het Rug-netwerk een informatie avond voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de regio Zaanstreek-Waterland die kwalitatief de zorg voor mensen met rugklachten willen verbeteren. Heb je belangstelling lees dan hier de gehele uitnodiging.

Zorgstandaard Chronische Pijn Online!

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Uit een grote Europese studie blijkt dat één op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn. Chronische pijn veroorzaakt een hoge zorgconsumptie en een groot verlies aan arbeidscapaciteit. Uit verschillende internationale studies blijkt dat de behandeling van chroni... lees meer
Oefentherapie bij artrose van heup en knie kan voor maximaal twaalf behandelingen in het basispakket opgenomen worden. Het gaat hierbij om oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut, waarbij de behandeling meestal acht tot twaalf weken duurt. Oefentherapie bij reuma heeft géén plaats in het basispakket. Dat advise... lees meer

Maatwerkprogramma HvA

Ben je een oefentherapeut die voor 2007 de driejarige opleiding Oefentherapie Mensendieck/ Cesar afrondde? Dan kun je nu, na jaren werkervaring, kiezen voor het maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie. Na het doorlopen van het Maatwerkprogramma ontvang je de degree Bachelor of Science.   Lees verder op de website van de HvA

Paramedische beroepen presenteren voorzet onderzoeksprogramma

Paramedische zorg kan mensen helpen om optimaal te functioneren, in het dagelijks leven en in hun werk. Op 2 maart 2017 zetten zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers de eerste stappen naar een paramedisch onderzoeksprogramma. Henk Smid, directeur van ZonMw, was gastheer voor de bijna 80 deelnemers aan deze werkconferentie. Doel van de co... lees meer

Zzp-modelovereenkomst nu Wkkgz-proof

Eind vorige maand keurde de Belastingdienst de aangepaste modelovereenkomst voor zzp’ende paramedici goed. Praktijkhouder en zzp’er moeten sinds 1 januari dit jaar de wijze waarop zij gezamenlijk invulling geven aan hun Wkkgz-verplichtingen schriftelijk vastleggen. Met de mede door [BOx] aangepaste modelovereenkomst kunnen partijen eenv... lees meer
Per 1 januari 2017 geldt een verplichting tot aansluiten bij een klachten en geschillenregeling. Leden van de VvOCM zijn hier automatisch bij aangesloten. Zijn al uw praktijkmedewerkers lid van de VvOCM, dan zijn ook zij aangesloten. Heeft u ook medewerkers die geen lid zijn van de VvOCM, dan zijn zij niet automatisch aangesloten. De verplichtin... lees meer

Infographic 'Patiënten met arbeidsgerelateerde lage rugklachten'

Infographic 'Patiënten met arbeidsgerelateerde lage rugklachten'
De studenten Danny van den Akker en Koen Ebbenhorst van de Hogeschool van Amsterdam hebben in 2017 in opdracht van de VvOCM een adviesrapport opgesteld. Het thema betreft 'Patiënten met arbeidsgerelateerde lage rugklachten'.  Het doel van het onderzoek is om enerzijds na te gaan hoe de therapeuten patiënten met arbeidsgere... lees meer

PPN presenteert politiek manifest aan VWS

Op 31 januari heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) - waar de VvOCM deel van uitmaakt - het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit manifest pleit PPN als federatie van vijf paramedische beroepsvereni... lees meer
Zorginstituut Nederland adviseert geleidelijke instroom van effectieve fysio- en oefentherapie in basispakket. Lees het hele bericht van ZN hier.
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat ontevreden cliënten eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daartoe  is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht. Goed nieuws voor VvOCM-leden: ... lees meer