VvOCM

Nieuws

Inhoud

Ben jij psychosomatisch oefentherapeut en werk je veel met cliënten met langdurig bestaande lichamelijke klachten? Welke gedachten heb jij over een cliënt met langer bestaande klachten? Wie heeft de regie in de aanpak van de klachten en staat het zweet op de juiste rug?

 

Tot 40% van de consulten bij de huisarts gaan over lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende somatische verklaring voor wordt gevonden. Wetenschappers zijn het er eens over de multifactoriële oorzaken van deze klachten; biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol. Dit vraagt om een multimodale aanpak door de psychosomatisch oefentherapeut. De psychosomatische oefentherapie richt zich, in samenwerking met de cliënt, op het exploreren van de diverse klachtdimensies. De percepties van zowel de oefentherapeut als patiënt blijken hierin essentieel. Veelal bestaan er misvattingen die de behandeling beïnvloeden.

 

In deze tweedaagse masterclass met e-learning word je uitgedaagd om volgens de laatste wetenschappelijke inzichten te handelen en je klinisch redeneren bij deze doelgroep te finetunen.


Masterclassdoelen:

Na de masterclass:

·         Heb je kennis over SCEGS, PSS (SOLK), theoretische verklaringsmodellen, gedragsmodellen en shared decision making en kan dit toepassen in de begeleiding van de cliënt met PSS.

·         Heb je inzicht in je eigen percepties en kunt deze benoemen.

·         Kun je verbanden aangeven tussen eigen percepties en die van je  cliënt.

·         Kun je beargumenteren in welke fase van het gedragsveranderingsmodel je cliënt is en hoe hier in de begeleiding op aan te sluiten

·         Leer je de meest recente EBP verklaringsmodellen in de praktijk toe te passen

·         Kun je bewuster inzetten in de begeleiding van de cliënt

 

Programma

De masterclass bestaat uit de e-learning (als voorbereiding) en twee cursusdagen. De twee dagen bestaan uit hoorcolleges afgewisseld met vaardigheidsoefeningen en casuïstiek.

 

Cursisten doorlopen de e-learning ‘Grip op SOLK’ voorafgaand aan deelname aan de training. In de masterclass wordt de verbinding gelegd tussen wetenschappelijke literatuur en de toepassing in de praktijk, waarbij casuïstiek en het oefenen van vaardigheden belangrijke onderdelen zijn.  Er zal veel ruimte zijn voor kennis delen, eigen inbreng en discussies. De masterclass is zowel geschikt voor psychosomatisch oefentherapeuten die hun vaardigheden willen opfrissen als voor de psychosomatisch oefentherapeuten voor wie deze stof nieuw is.

 

Voorbereiding en zelfstudie

De e-learning ‘Grip op SOLK' dien je afgerond te hebben, voorafgaand aan de 2-daagse scholing. Verder wordt per masterclassdag 2 uur voorbereiding/ zelfstudie gerekend en er is een afsluitende opdracht.

 

 

Afsluitende opdracht

De training wordt afgesloten met een opdracht die de cursist in de laatste week uitvoert en toelicht op de laatste trainingsdag. 

 

Na afronden van alle onderdelen van de masterclass, deelname aan alle bijeenkomsten en de ingeleverde opdracht ontvangen de cursisten een certificaat en worden de punten voor de cursus toegevoegd aan het portfolio in het kwaliteitsregister paramedici.

 

 

Praktische informatie
13 en 27 september 2019
9:00 - 17:00
Hogeschool van Amsterdam.
Tafelbergweg 51
Lid VvOCM: €400,-
Niet- lid VvOCM: €520,-
Wordt aangevraagd (12 punten scholing, 4 punten e-learning)
Margreet Wortman
Sarah Dankers
   psychosomatisch oefentherapeuten

 

Over de docenten

Het lectoraat van de opleiding Oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam organiseert in samenwerking met de VvOCM Academie deze unieke, geaccrediteerde nascholing voor psychosomatisch oefentherapeuten met de docent-onderzoekers:

Margreet Wortman – promovendus CORPUS onderzoek, docent-onderzoeker, psychosomatisch oefentherapeut en klinisch epidemioloog.

Sarah Dankers - onderzoeksassistent CORPUS onderzoek, docent-onderzoeker, oefentherapeut en gezondheidswetenschapper.

           
Margreet Wortman                      Sarah Dankers