VvOCM

Nieuws

Advertorial: Psychosomatiek Therapeut (PST) als specialist in SOLK

Driedaagse nascholing voor psychosomatisch fysio-, ergo- & oefentherapeuten: 15-11 en 6 & 7-12-2019.


Wil jij SOLK specialist worden op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten met SOLK/ stressgerelateerde klachten?  Wil jij je diagnostiek, behandeling en psycho-educatie baseren op de meest recente wetenschappelijke inzichten over SOLK & BREIN, in relatie tot de biopsychosociale dimensies van SCEGS en CEG ? Wil jij een gepersonaliseerde SOLK behandeling bieden om je cliënten grip te leren krijgen op SOLK? Dan biedt de SOLK module je de meest actuele kennis, verdieping en vaardigheden. De SOLK module is een deskundigheids-bevorderende nascholingsactiviteit voor psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten (PST) en is  een wetenschappelijke upgrade, verdieping en verbreding van de eerdere 12 CEG cursussen voor PST.


Doelstelling:

Na deze driedaagse module beschik je over specialistische kennis en vaardigheden in gerichte biopsychosociale diagnostiek en behandeling en klinisch redeneren van cliënten met SOLK en het gericht denken en werken vanuit de psychologie van cognities, emoties en gedrag (CEG). Je leert onderscheiden welke factoren SOLK uitlokken en onderhouden of iemand kwetsbaar maken voor SOLK. Je leert een gepersonaliseerde SCEGS werkdiagnose op te stellen en daar gericht je behandelinterventies op toe te passen.


Tevens leer je de meest actuele wetenschappelijke neurobiologische breinkennis over ons stressresponssysteem en pijnsysteem vertalen in een heldere psycho-educatie over SOLK . Op alle onderdelen geeft de module je een wetenschappelijke en praktische onderbouwing en verdieping. Je leert de wetenschappelijke state of the art rondom SOLK integreren in je eigen praktijk.


Hierdoor ontstaat (a) meer zelfvertrouwen en kracht in uniforme werkwijze bij SOLK, (b) meer kracht naar cliënten en verwijzers, (c) betere behandelresultaten, (d) kortere behandelduur, en (e) duurzame kosteneffectiviteit voor de zorgverzekeraar.


Meer informatie en aanmelding kijk op:

www.dokh.nl/nascholingen/solkmodule

www.solknet.com