Nieuws

Minister Schippers reageert positief op PPN-manifest

Minister Schippers van VWS heeft afgelopen vrijdag een brief gestuurd met een positieve reactie op het PPN-manifest. In de brief geeft ze aan dat ze het goed vindt dat de PPN-partijen zich gezamenlijk profileren en dat deze beroepsgroepen veel en goed werk verzetten in het gezond hebben en houden van de Nederlandse bevolking. Schippers geeft aan dat "het goed is dat zij daar aandacht voor vragen in dit sympathieke manifest".


Minister Schippers is met paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck), patiënten, zorgverzekeraars en toezichthouders in gesprek over de

knelpunten in de paramedische zorg. Er wordt in dat kader gesproken over kwaliteit, regeldruk en contractering. De bedoeling is dat hierover in het voorjaar bestuurlijke afspraken worden gemaakt. De afspraken zullen zich richten op administratieve lastenverlichting, contractering en het herstel van vertrouwen tussen partijen.


Klik hier voor de reactie van minister Schippers