Vakblad Beweegreden

Beweegreden, het vakblad voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is een uitgave van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en verschijnt in 2018 3 x per jaar, eind maart, eind augustus en eind november. 

Een abonnement op Beweegreden is voor VvOCM-leden gratis (inclusief in het lidmaatschap). Een los abonnement kost per jaar € 40,00.
Meer weten over een abonnement? Stuur dan een e-mail naar info@vvocm.nl.


Kopij dient uiterlijk twee maanden voor de verschijningsdatum van het blad digitaal aangeleverd te worden.


Wilt u een advertentie plaatsen? Neem contact op met onze uitgeefpartner Performis. 

KIlik hier voor meer informatie over mogelijkheden en tarieven.


De redactie bestaat uit:

Brigit Batterman

Nanda Duin
Annemiek van der Kamp (vz)


Redactiereglement

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid de Wilt, e-mail: redactie@vvocm.nl

 

Jaarverslag en beleidsplan

Het Jaarverslag 2016 is verschenen.  Klik hier om te openen (in pdf).

 

U kunt hieronder de jaarverslagen van de voorgaande jaren downloaden: 

Jaarverslag 2015 
-  Jaarverslag 2014  

Jaarverslag 2013  
- Jaarverslag 2012 
- Jaarverslag 2011


Beleids- en jaarplannen
- Jaarplan 2018
- Jaarplan 2017 
- Beleidsplan 2018 - 2020
- Beleidsplan 2013 - 2017

 

Huishoudelijk Reglement
Het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is vastgesteld door de Ledenvergadering op 12 juni 2017. Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te downloaden (pdf-bestand).

Promotiemateriaal

De VvOCM ontwikkelt promotiemateriaal, dat door VvOCM-leden besteld kan worden via de webwinkel. De webwinkel  is te vinden op het besloten deel van deze website. Naast de algemene folder over oefentherapie, zijn er specifieke klachtenfolders beschikbaar en ook folders gericht op doelgroep, zoals vitale senioren en kinderoefentherapie. 


VvOCM-leden kunnen  in overleg een (gratis) promotiepakket laten samenstellen, bedoeld voor promotie van de oefentherapeut tijdens een informatiemarkt of beurs. Een pakket kan bestaan uit folders, pennen, notitieblokjes, waterpasjes, posters etc. Hierbij kan tevens de presentatiewand geleend worden, statafels en/of spiegels.
Let op: deze service is alleen voor leden! Bel voor meer informatie naar het VvOCM-secretariaat, tel. 030 - 262 56 27.