Vakblad Beweegreden

Beweegreden, het vakblad voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is een uitgave van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en verschijnt in 2018 3 x per jaar, eind maart, eind augustus en eind november. Een abonnement op Beweegreden is voor VvOCM-leden gratis (inclusief in het lidmaatschap). Een los abonnement kost per jaar € 40,00. Meer weten over een abonnement? Stuur dan een e-mail naar info@vvocm.nl.


Kopij dient uiterlijk twee maanden voor de verschijningsdatum van het blad digitaal aangeleverd te worden.


Wilt u een advertentie plaatsen? Neem contact op met onze uitgeefpartner Performis. 

Klik hier voor meer informatie over mogelijkheden en tarieven.


Redactiereglement

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Tieland-Wernsen, e-mail: lisanne@vvocm.nl

 

Jaarverslag, beleids- en jaarplan

  

Klik hier om het Jaaroverzicht 2018 te openen (in pdf).

 

U kunt hieronder de jaarverslagen van de voorgaande jaren downloaden: 
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015 
- Jaarverslag 2014 
Jaarverslag 2013


Beleids- en jaarplan
- Jaarplan 2019
- Beleidsplan 2018 - 2020

Huishoudelijk Reglement
Het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is vastgesteld door de Ledenvergadering op 11 december 2018. Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te downloaden (pdf-bestand).

Promotiemateriaal

De VvOCM ontwikkelt promotiemateriaal, dat door VvOCM-leden besteld kan worden via de webwinkel. De webwinkel  is te vinden op het besloten deel van deze website. Naast de algemene folder over oefentherapie, zijn er specifieke klachtenfolders beschikbaar en ook folders gericht op doelgroep, zoals vitale senioren en kinderoefentherapie. 


VvOCM-leden kunnen  in overleg een (gratis) promotiepakket laten samenstellen, bedoeld voor promotie van de oefentherapeut tijdens een informatiemarkt of beurs. Een pakket kan bestaan uit folders, pennen, notitieblokjes, waterpasjes, posters etc. Hierbij kan tevens de presentatiewand geleend worden, statafels en/of spiegels.
Let op: deze service is alleen voor leden! Bel voor meer informatie naar het VvOCM-secretariaat, tel. 030 - 262 56 27.