‘De care in de cure’ – Jan-Paul van Wingerden

Waar staat de oefentherapeut anno 2019? Waar komen we vandaan en zeker ook: waar gaan we naar toe? Jan- Paul van Wingerden neemt je in de antwoorden op deze vragen.


De snel veranderende zorgwereld maakt de vraag ‘waar naartoe’ zeer belangrijk en relevant! Want de ontwikkelingen de laatste jaren laten een bijna masculiene verharding zien. En dat is jammer, want juist zorg kan niet zonder die zachtere, feminiene kant. En met zacht bedoelen we niet zwak en kwetsbaar, maar zachtmoedigheid vanuit kracht, zelfkennis en zelfvertrouwen. Oefentherapie heeft door haar oorsprong van nature die zachtmoedige benadering die in de zorg zo belangrijk is.


Tegelijk is het van belang dat de oefentherapie zich profileert, zich laat zien. Hier vallen parallellen te trekken met emancipatie in algemene zin. Net als met de emancipatie van de vrouw, neemt de oefentherapie steeds meer haar plaats in binnen de zorg. Maar is dit voldoende? Of staan we pas aan het begin? Waar willen we eigenlijk staan? Wat willen we bereiken? Kunnen we de kracht van het vak nog meer onder de aandacht brengen? Ons profileren, binnen de zorgwereld.


Over Jan-Paul van Wingerden

Jan-Paul van Wingerden is oorspronkelijk fysiotherapeut en gepromoveerd op toepassing van functionele anatomie in revalidatie van chronische pijnklachten. 


Jan-Paul is werkzaam als bestuurder zorg voor het Spine & Joint Centre. Hij is daarbij vooral gericht op kwaliteit (inhoudelijke, niet de organisatorische) van de behandeling. Daarnaast is Jan- Paul docent postacademisch onderwijs gericht op optimalisatie behandeling rugklachten.