‘Lage gezondheidsvaardigheden in de praktijk’ – Janneke van der Velden

'Lage gezondheidsvaardigheden in de praktijk'- Janneke van der Velden

29% van de volwassenen heeft lage gezondheidsvaardigheden. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden vergen aandacht in de praktijk. Het herkennen en erkennen is een eerste stap, daarnaast is het van belang dat je weet welke aanpassingen je kan maken en hoe je beter kan aansluiten op de doelgroep. Oefentherapeuten stimuleren zelfredzaamheid, iets wat voor deze groep mensen misschien wel een nog grotere uitdaging is. Juist daarom is deze workshop zo relevant voor oefentherapeuten.

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen.

Wil jij : Meer leren over de impact van laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden op de gezondheid?  Laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen in jouw praktijk? Handvatten om op een begrijpelijke manier te communiceren en jouw informatie en voorlichtingsmateriaal te kunnen aanpassen op deze doelgroep? Volg dan deze workshop met eyeopeners en handige tips van Janneke van der Velden!


Definitie van lage/ beperkte gezondheidsvaardigheden: 

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Er bestaan ook bredere definities, waarbij ook motivatie wordt meegenomen. Een deel van de mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is laaggeletterd (bron: pharos.nl).


Over Janneke van der Velden


Janneke van der Velden is huisarts niet-praktiserend en senior- adviseur en projectleider bij Pharos.

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doet Pharos door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.