Workshopronde 1 en 2

De workshop 'Onderzoek in de oefentherapiepraktijk' in ronde 1 en 2 zijn niet identiek. 

In ronde 1 zie je Margriet van Dijk en Paul Keessen (13.30-14.15) en in ronde 2 (14.30-15.15) zie je Aline Broekema en Meta Wildenbeest.

Ronde 1: Paul Keessen - Bewegingsangst bij hartpatienten

'Bewegingsangst bij hartpatiënten'- Paul Keessen

20% van de hartpatiënten ontwikkelt bewegingsangst. Deze angst wordt nog weinig herkend in de zorg. “Het kan enorme angst inboezemen dat je leven zo fragiel blijkt”, zegt onderzoeker Oefentherapie Paul Keessen. “Patiënten die zoveel angst voelen, zijn geneigd om als gevolg daarvan minder te bewegen, hartrevalidatie te vermijden en inactief te worden. Paul brengt deze bewegingsangst in kaart  (door het ontwikkelen van en vragenlijst) en kijkt hoe we die kunnen wegnemen. 

De patiënten die aan dit onderzoek deelnemen zijn patiënten die een acuut cardiaal event gehad hebben. Dit zijn patiënten die opgenomen zijn in verband met een acuut coronair syndroom, acuut hartfalen of paroxysmaal atriumfibrilleren. 

Deze studie is relevant voor oefentherapeuten. Zij kunnen bijdragen aan het verminderen van bewegingsangst bij hartpatiënten. Na de hartrevalidatie blijft een groot gedeelte van de patiënten last houden van angst. Deze patiënten zouden eventueel baat kunnen hebben bij oefentherapeutische begeleiding in de eerste lijn.

Wil je nieuwe inzichten op doen over bewegingsangst bij hartpatiënten? Schrijf je dan in voor de 'onderzoek en de oefentherapiepraktijk' ronde 1. Meer informatie over het onderzoek? Klik hier 

Over Paul Keessen


Paul Keessen is oefentherapeut cesar en klinisch epidemioloog. Momenteel werkzaam als docent/onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam en oefentherapeut bij Cardiovitaal Hartrevalidatie.

Ronde 1: Margriet van Dijk - Kwaliteit van bewegen bij aspecifieke lage rugklachten

'Kwaliteit van bewegen bij aspecifieke lage rugklachten'- Margriet van Dijk 

Observeren van ‘De Kwaliteit van Bewegen’ is onderdeel van het oefentherapeutisch handelen. Deze observatie is echter niet gestandaardiseerd.

 

Margriet heeft via twee kwalitatieve studies onder onder fysio- en oefentherapeuten en een systematische literatuur studie geïnventariseerd welke observatie-items relevant zijn om de kwaliteit van bewegen bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten te meten. Door het gebruiken van een standaard observatie methodiek kan je jouw klinische observatie vertalen naar een transparante en objectieve uitslag en zorgt voor eenduidigheid in communicatie. 

 

In deze beeldende en interactieve workshop doe je nieuwe kennis op over het meten van kwaliteit van bewegen én kun je direct eens teentje bijdrage aan de ontwikkeling van deze gestandaardiseerde observatiemethode!

Over Margriet van Dijk

Margriet van Dijk is oefentherapeut, docent Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht en promovenda IQ Healthcare, Radboud UMC te Nijmegen.

Ronde 2: Aline Broekema - Stimuleren van bewegen bij kinderen met astma (Foxfit)

'Stimuleren van bewegen bij kinderen met astma (Foxfit)'- Aline Broekema

Stimuleren van bewegen bij kinderen met astma is belangrijk. In het SIMBA onderzoek staat het stimuleren van meer bewegen bij kinderen met astma centraal, en hoe een digitale tool hen daarbij kan ondersteunen. Daarbij is de Foxfit interventie (de app, beweegmeter en begeleiding door oefentherapeut/kinderlongverpleegkundige) ontwikkeld.

Kinderen met astma, in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar, zijn de kinderen die centraal staan binnen het SIMBA onderzoek. Zij hebben samen met hun ouders en zorgverleners, ideeën bedacht waardoor zij meer zouden kunnen bewegen. Met behulp van ideeën is de Foxfit app ontwikkeld en daarna getest op bruikbaarheid en haalbaarheid.

Dit onderzoek is relevant voor de oefentherapeut. Een oefentherapeut kan in de toekomst namelijk mogelijk gebruik maken van deze interventie en zo kinderen met astma stimuleren om meer te bewegen.

Als je geïnteresseerd bent in nieuwe ontwikkelingen m.b.t. astma, kinderen en technologie, nodigt Aline je van harte uit om deze sessie bij te wonen!

 

Over Aline Broekema


Mijn naam is Aline Broekema, ik werk 10 jaar als docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding oefentherapie en het lectoraat daarvan. Bij deze opleiding heb ik zelf ook gestudeerd, na het behalen van mijn Bachelor graad in 2008 ben ik verder gaan studeren bij de Universiteit van Amsterdam, de Master Evidence Based Practice.

Binnen de opleiding heb ik diverse taken uitgevoerd in het onderwijs en de examencommissie, in 2017 ben ik gestart met werkzaamheden voor het lectoraat oefentherapie.


‘Onderzoek en de oefentherapiepraktijk’

'Leerprocessen bij lage rugklachten' - Meta Wildenbeest

Behandeling van chronische lage rugpijn (CLBP) gericht op verandering van beweeggedrag heeft enig effect maar niet veel. De reden hiervan is dat er onvoldoende theoretische basis is. Het is niet bekend waarom beweeggedrag in de acute fase van pijn verandert en vervolgens niet herstelt. 

Wij testen de hypothese dat de dreiging van pijn en controleverlies beweeggedrag op een voorspelbare wijze veranderen in een leerproces gebaseerd op vergroten van controle en de hypothese dat attitudes met betrekking tot pijn bepalend zijn voor de mate waarin het beweeggedrag verandert en herstelt. De resultaten worden vertaald naar de ontwikkeling van effectievere oefentherapeutische zorg voor patiënten met CLRP.

Als therapeut word je geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen rond onderzoek bij lage rugpijn waarin motorisch leren centraal staat. In dit wetenschappelijk onderzoek heeft het vak Oefentherapie Cesar/Mensendieck een prominente plek. 

Mocht je enthousiast zijn over het gepresenteerde theoretische concept tijdens de workshop dan is dit je kans om zelf ook een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk onderbouwen van je vak. Dit doe je door na deze workshop aan te geven dat je betrokken wilt blijven bij dit onderzoek. Dit kan op twee manieren: je kan zelf meedoen als proefpersoon of je ondersteunt als praktijk dit onderzoek door mogelijke proefpersonen aan te dragen (hiervoor ontvang je 10 kwaliteitspunten van de VvOCM). Op beide manieren lever je een directe een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van lage rugklachten binnen de Oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Over Meta Wildenbeest

 

Meta Wildenbeest, Docent-Onderzoeker Opleiding Oefentherapie Cesar/Fysiotherapie. Meta is oefentherapeut Mensendieck en heeft jarenlang in de praktijk gewerkt. Daarnaast heeft ze bewegingswetenschappen gestudeerd en op dit moment bezig met haar promotietraject aan de Vrije Universiteit van Amsterdam naar leerprocessen bij lage rugklachten.