Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

AVG

Ook lid worden van de VvOCM?

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de AVG gaat het om verwerking van persoonsgegevens. Onder die verwerking valt onder meer verkrijging, verzameling, het opvragen, raadplegen en wijzigen van gegevens. In het gehele proces dient de verwerker rekening te houden met de voorschriften uit de AVG. De AVG is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen die zijn te herleiden tot patiënten of cliënten. Dit geldt zowel voor elektronische als handmatige verwerkingen.

De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder/ zorgverlener om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht wordt een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van personen op privacy gewaarborgd. Deze verantwoordingsplicht betekent dat de zorgaanbieder/zorgverlener moet kunnen aantonen op welke manier de gegevensverwerkingen aan de AVG regels voldoen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Oefentherapeuten dienen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Aan de slag met de AVG

  1. 1) Ga aan de slag met het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens, klik hier voor het stappenplan. Je krijgt dan een overzicht van 10 stappen die je kunnen helpen om jouw praktijk gereed te maken voor de AVG. 
  2. 2) Ter aanvulling kun je de regelhulp invullen. Deze is ook beschikbaar via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vult hier vragen in over de AVG, gericht op jouw praktijksituatie en krijgt dan een aantal actiepunten te zien. Met deze actiepunten kun je dan aan de slag gaan, om jouw praktijk klaar te maken voor de AVG. Klik hier.


We verwijzen je graag naar de volgende websites voor meer informatie:

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Zicht op mijn gegevens

Factsheet van Digitale Overheid.nl