Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Klachten & Geschillenregeling

Ook lid worden van de VvOCM?

Wkkgz en Klachten & Geschillenregeling voor oefentherapeuten

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat cliënten die een klacht hebben over een oefentherapeut zich naast de reeds lang bestaande klachtregeling ook kunnen wenden tot een geschillenregeling. Daartoe is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht. 

Goed nieuws voor VvOCM-leden: er is een regeling beschikbaar waarbij zij automatisch en gratis via hun lidmaatschap bij de VvOCM zijn aangesloten bij de klachten en geschillenregeling paramedici. Bovendien zijn er documenten opgesteld en beschikbaar om uw cliënten te informeren. Bent u niet aangesloten bij de VvOCM, dan dient u zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een klachten en geschillenregeling en de daarbij behorende kosten te voldoen. Hieronder volgt uitleg over de verplichtingen, wat je zelf moet doen en welke hulp de VvOCM biedt.

 

Let op: om alle informatie op deze pagina te lezen moet je ingelogd zijn.