Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Meldcode HG & KMH

Ook lid worden van de VvOCM?

Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van deze meldcode verplicht voor zorgverleners. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode is bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.

In 2019 is de meldcode verbeterd. De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben in overleg met Veilig Thuis het Algemeen Paramedisch Afwegingskader opgesteld voor de stappen 4 en 5 uit de meldcode. Dit afwegingskader is een hulpmiddel bij het wegen van mogelijk onveilige situaties.

Het afwegingskader maakt duidelijk wanneer (de eerste beslissing) het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is. Aan de hand van deze afweging, neemt de paramedicus het besluit of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hij of zij hulp kan bieden of organiseren.

Gebruik de Implementatiekaart Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling van VvOCM om de meldcode te implementeren in je praktijk.

Meer informatie vind je op de website van Veilig Thuis.