Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Meldcode HG & KMH

Ook lid worden van de VvOCM?

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met de aanpassing van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn alle beroepsgroepen voor 1 januari 2019 verplicht om de meldcode te verbeteren door een afwegingskader in te voegen. In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Stb. 2013, 324, verder genoemd Besluit verplichte meldcode) is vastgelegd welke elementen een meldcode ten minste moet bevatten om de uniformiteit van de verschillende meldcodes te borgen. Een meldcode moet vijf stappen bevatten. Deze stappen beogen dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt, voordat eventueel wordt overgegaan tot een melding. 

De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben in overleg met Veilig Thuis het Algemeen Paramedisch Afwegingskader opgesteld.

Het afwegingskader maakt duidelijk wanneer (de eerste beslissing) het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is. Aan de hand van deze afweging, neemt de paramedicus het besluit of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hij hulp kan bieden/organiseren.

De eerste drie stappen van de meldcode wijzigen niet. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan (stappen 4 en 5) niet nodig. Wordt het vermoeden niet weggenomen, dan wordt vanaf stap 4 met behulp van het afwegingskader toegewerkt naar de beslissing om te melden en om hulp te organiseren. In stap 5 worden op deze wijze twee beslissingen genomen: melden én hulp organiseren.

Meer informatie vind je op de website van Veilig Thuis.

Implementatiekaart

De verbeterde VvOCM-Meldcode ondersteunt bij het signaleren van, en het omgaan met, kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Een goede inbedding van de meldcode in jouw praktijk is daarbij belangrijk, maar niet moeilijk. Met het doorlopen van de concrete acties en tips van de implementatiekaart zorg je ervoor dat jij en jouw collega’s weten hoe ze moeten handelen en hoe ze op de hoogte blijven. Daarmee voldoe je aan jouw wettelijke verplichting.
Klik hier voor de implementatiekaart.

App voor iPhone en Android

VWS heeft een app van de meldcode (laten) ontwikkelen. Wil je die downloaden? Ga dan naar één van onderstaande links:

App downloaden in de Google Playstore
App downloaden in de Appstore