Contributietarieven 2020

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar. Betalen in termijnen is mogelijk.

Werkend lid  € 470,00 (inclusief regiobijdrage) 
Werkend lid 65+                      € 230,00 (inclusief regiobijdrage)
Werkend lid internationaal € 225,00 
Werkend lid starter 1e jaar € 235,00 

Werkend lid starter 2e jaar € 353,00

Niet werkend lid
  € 200,00 
Niet werkend lid 65+ € 100,00
Niet werkend lid internationaal  € 200,00 
Niet werkend lid starter 1e jaar € 100,00
Niet werkend lid starter 2e jaar € 150,00

Bedrijfslidmaatschap* € 660,00 (inclusief regiobijdrage) 
Lid via bedrijfslidmaatschap*  € 200,00 (inclusief regiobijdrage)
Docentlid  € 125,00 
Studentenlid  € 25,00 
Abonnee Beweegreden  € 40,00

Differentiaties**
Artrose Netwerk € 70,00
Bekkenoefentherapie € 50,00
Kinderoefentherapie € 90,00
PSOT € 50,00


*Toelichting bedrijfslidmaatschap

Het bedrijfslidmaatschap bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste de contributie voor het bedrijf (€ 600 contributie en € 60 regionale bijdrage). Ten tweede betaalt elke werknemer (inclusief de praktijkhouder) een contributie aan de VvOCM (€ 180 contributie en € 20 regionale bijdrage p.p.). Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor bedrijven/praktijken met medewerkers in loondienst en voor maatschappen.

**Toelichting differentiaties

In 2019 heeft het VvOCM-bestuur een gedifferentieerd systeem geintroduceerd, wat uitgaat van een basislidmaatschap voor iedereen en vervolgens keuzelidmaatschappen voor doelgroepen (platforms, netwerken en specialisme). Zo streven we naar verdere transparantie en een juiste belangenbehartiging voor de specialismen binnen het beweegdomein. De platformen/netwerken bepalen hun contributie o.b.v. benodigde investeringen en maken afspraken met de het VvOCM-bestuur over de invulling van het mandaat.