Onderzoek & Wetenschap

De VvOCM wil dat haar leden hun doelmatig en professioneel handelen en daarmee de kwalitatief hoogstaande zorg die zij leveren zichtbaar maken. Wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing speelt daarbij een belangrijke rol. Wetenschappelijk onderzoek is nodig zodat kennis over effectieve oefentherapeutische interventies wordt vergroot en verder ontwikkeld kunnen worden. 

Kennisagenda
Om het domein van oefentherapie eenduidig en duurzaam te (blijven) positioneren, is een goede wetenschappelijke onderbouwing van het oefentherapeutisch handelen essentieel. In 2018 
heeft de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) een kennisagenda ontwikkeld. De kennisagenda brengt in kaart waar al effectiviteit van oefentherapeutische interventies is aangetoond en waar de grootste kennisbehoefte ligt voor verder onderzoek.
Lees verder over de kennisagenda


Wetenschappelijke lezingen 

In februari en maart 2019 organiseert de commissie Praktijk & Wetenschap van de VvOCM een lezingenduo. Titel is dit keer ‘Pijnklachten en oefentherapie: effectiviteit en preventie’. Tijdens twee avonden nemen Margreet Wortman en Vera Baadjou je mee in hun onderzoek. 

Margreet Wortman presenteert op woensdag 13 februari haar onderzoek met de vraag 'Wat is de (kosten)effectiviteit van de psychosomatische fysio/oefentherapie voor patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)'

 Op dinsdag 19 maart 2019 presenteert Vera Baadjou haar onderzoek met de vraag 'Kunnen musculoskeletale klachten bij musici worden voorkomen?' Hiervoor heeft Vera het effect van een programma, dat gebaseerd is op de musiceerhouding volgens oefentherapie Mensendieck/methode Samama, geëvalueerd.
Kom jij ook naar de lezing van Margreet Wortman en/of Vera Baadjou?

Klik hier voor de flyer met meer informatie over deze lezingen.

 

Commissie Praktijk & Wetenschap
De Commissie Praktijk & Wetenschap van de VvOCM initieert en biedt ondersteuning aan projecten die ten doel hebben wetenschap en praktijk in de beroepsuitoefening van oefentherapeuten dichter bij elkaar te brengen. De commissie probeert de kloof tussen wetenschap en werkveld te overbruggen door wetenschappelijke onderwerpen dichterbij de praktijk te brengen. Hierbij dient de commissie Praktijk & Wetenschap als klankbord bij wetenschappelijke vraagstukken, organiseert zij wetenschappelijke activiteiten en denkt mee om wetenschap te vertalen naar het werkveld. Activiteiten van de commissie zijn onder meer: het organiseren van het wetenschappelijke lezingenduo, de presentaties 'nieuwe inzichten' en stimuleren van journalclubs. 


Leden commissie Praktijk & Wetenschap:

- Paul Emons, voorzitter 
- Anke Janssen
Willemijn Langkamp (docent HvA) 
- Meta Wildenbeest (docent en onderzoeker aan de HU)


Contact

De Commissie is bereikbaar per e-mail, via: ciepraktijkenwetenschap@vvocm.nl