Nieuws

PPN presenteert politiek manifest aan VWS

Op 31 januari heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) - waar de VvOCM deel van uitmaakt - het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit manifest pleit PPN als federatie van vijf paramedische beroepsverenigingen voor betere inzet van het netwerk van samenwerkende paramedici in de eerstelijns zorg. Hierdoor kan minstens 741 miljoen euro aan ziektekosten bespaard worden, aldus PPN. Aanleiding voor het aanbieden van dit manifest is het debat over de eerstelijns zorg dat 21 februari plaatsvindt.

 

Optimale samenwerking
In het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ pleit PPN voor het meer strategisch inzetten van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg. Ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten werken in die eerstelijn op het snijvlak van het sociale domein. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het van groot belang dat de eerstelijnszorg wordt versterkt en dat er rondom de burger optimaal wordt samengewerkt. Echter, de onderbouwing van deze werkwijze ontbreekt op dit moment. Daarom pleit PPN voor structureel onderzoeksgeld om de waarde van deze (multidisciplinaire) inzet aan te kunnen tonen. Anders dan bijvoorbeeld de medisch specialisten, is hiervoor de paramedici geen onderzoeksgeld beschikbaar. Een gemiste kans, aldus Sabine Uitslag, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en vertegenwoordiger namens PPN: “Door het optimaal en strategisch inzetten van onze beroepsgroepen kan er een ziektelast reductie worden behaald van ten minste 741 miljoen euro. Dat kan de minister dan wel de Kamer niet naast zich neerleggen”, aldus Sabine Uitslag.


Klik hier voor het manifest

Klik hier voor de bijlage bij het manifest

 

Sabine Uitslag biedt namens PPN het manifest aan
Sabine Uitslag biedt namens het PPN het manifest aan (Foto: Hans Kouwenhoven)

Op de foto van links naar rechts:
Grace Tanamal (PvdA), Theo van der Bom (PPN/EN), Linda Voortman (Groen Links), Viola Zegers (PPN/VvOCM), Sabine Uitslag (PPN/NVH), Helma Lodders (voorzitter Vaste Kamercommissie), Henk Krol, (Ouderenpartij), Anja Evers (PPN/NVD), Arno Rutte (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA), Henk van Gerven (SP).

Minister Schippers reageert positief op PPN-manifest - 27 feb

 

Minister Schippers is met paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck), patiënten, zorgverzekeraars en toezichthouders in gesprek over de

knelpunten in de paramedische zorg. Er wordt in dat kader gesproken over kwaliteit, regeldruk en contractering. De bedoeling is dat hierover in het voorjaar bestuurlijke afspraken worden gemaakt. De afspraken zullen zich richten op administratieve lastenverlichting, contractering en het herstel van vertrouwen tussen partijen. Klik hier voor de reactie van minister Schippers