Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM Kennisagenda

Ook lid worden van de VvOCM?

VvOCM Kennisagenda: verandering in beweeggedrag en onderzoek

In 2018 is de VvOCM Kennisagenda ontwikkeld. De kennisagenda brengt in kaart waar al effectiviteit van oefentherapeutische interventies is aangetoond en waar de grootste kennisbehoefte ligt voor verder onderzoek.

Verandering in beweeggedrag en onderzoek

Het leverde een overzicht vanuit de literatuur waar al effectiviteit is aangetoond voor oefentherapie. Dat er (kosten)effectiviteit is aangetoond voor oefentherapie, betekent niet dat verder onderzoek niet meer nodig is. Verder onderzoek draagt immers bij aan nieuwe inzichten en transparantie over het vak. Het schept duidelijkheid over de waarde van oefentherapie ten opzichte van andere vakgebieden en zorgt voor kwaliteitsverbetering van het vak. Maar ook voor patiënten is het onderzoek van belang. Het maakt duidelijk waarom en wanneer ze welke zorg nodig hebben, om zo lang mogelijk te kunnen blijven functioneren. De VvOCM Kennisagenda is daarom ook een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Infographic

De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn voor oefentherapeuten weergegeven in een infographic. Neem de infographic mee in je gesprek met de huisarts of medisch specialist om te laten zien dat wat je doet bewezen effectief is en voor zeer veel doelgroepen. De infographic onderbouwt dat een arts zonder zorgen zijn of haar patiënten naar jou kan doorverwijzen. Klik op deze link om de infographic te bekijken. 

De VvOCM en wetenschappelijk onderzoek

Vanuit het bestuurlijk akkoord zijn er gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de kennisagenda’s. Dit is niet voldoende om alle hiaten uit de kennisagenda te onderzoeken maar een goede start kan gemaakt worden. Daarnaast ondersteunt de VvOCM  jaarlijks diverse onderzoeken aan Hogescholen en Universiteiten. De VvOCM zal de komende jaren alleen onderzoeken opstarten en ondersteunen die antwoord geven op de vragen uit de VvOCM Kennisagenda. Als VvOCM kunnen we subsidieaanvragen ondersteunen, plaatsnemen in stuurgroepen, oproepen richting patiënten en therapeuten en onderzoeksresultaten verspreiden door middel van een publicatie in ons tijdschrift.

Wil je als oefentherapeut een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je vak en onderzoek? Meld je dan nu aan via info@vvocm.nl onder vermelding van ‘deelname onderzoek’. 

Ben je als onderzoeker op zoek naar ondersteuning van de VvOCM? Stuur dan een mail naar info@vvocm.nl onder vermelding van ‘Onderzoek en VvOCM’.

Downloaden

Klik op deze link om de VvOCM Kennisagenda te downloaden.