Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Kinderoefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Kinderoefentherapeut

Kinderoefentherapeut is een specialisatie van de algemene oefentherapie Cesar en Mensendieck. De Kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen of begeleiden van kinderen met motorische ontwikkelingsproblematiek. Daarmee richt de Kinderoefentherapie zich op de voorwaarden voor het ontwikkelen van bewegingsgedrag, wat aanpalend is aan de algemene oefentherapie die zich richt op het veranderen van bestaand gedrag op het gebied van houdings- en bewegingsgewoonten. Lees meer over deze specialisatie het beroepscompetentieprofiel Kinderoefentherapeut.

Scholen tot Kinderoefentherapeut

Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot Kinderoefentherapeut. Dit kan op twee manieren:

  • Door de driejarige master Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht te voltooien en de portfoliotoets Kinderoefentherapeut te behalen. Bij dit traject ligt de nadruk op de autonomie van jou als student en het grote voordeel van deze aanpak is een grote mate van flexibiliteit en diversiteit.
  • Door het tweejarig begeleidingstraject tot Kinderoefentherapeut (BTK) te volgen en de portfoliotoets Kinderoefentherapeut te behalen.


De portfoliotoets is een eindtoets, die iedere oefentherapeut moet voltooien om in dit register te komen. In deze portfoliotoets wordt gekeken of je aan alle competenties en ervaring voldoet, om Kinderoefentherapeut te worden. Kortom- voldoe je aan het beroepscompetentieprofiel van de Kinderoefentherapeut?

 

Register Kinderoefentherapeut

Oefentherapeuten die zich nog willen gaan bekwamen tot Kinderoefentherapeut, dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Deze registratie eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Kinderoefentherapeut.

Diploma

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar

Kwaliteitsregister

Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

 

240 behandelingen van kinderen met motorische

ontwikkelingsproblematiek1 (DCSPH code: 9379) gedurende het jaar direct voorafgaand aan de eerste registratie.

Dit kun je aantonen door een overzicht van jouw behandelcodes, in het afgelopen jaar.

Scholing

Afgeronde portfoliotoets Kinderoefentherapie (zie document aanmelden register Kinderoefentherapeut)

Behandelingen

240 behandelingen van kinderen met motorische

ontwikkelingsproblematiek1 (DCSPH code: 9379) gedurende het jaar direct voorafgaand aan de eerste registratie.

Dit kun je aantonen door een overzicht van jouw behandelcodes, in het afgelopen jaar

 

Platform Kinderoefentherapie

Het platform Kinderoefentherapie is onderdeel van de VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde Kinderoefentherapeuten (en Kinderoefentherapeuten in opleiding). Het platform Kinderoefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de Kinderoefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars maar biedt ook mogelijkheden tot (bij)scholing en houdt de achterban op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen. Daarnaast maakt het platform zich sterk voor de landelijke promotie van de Kinderoefentherapie, dit onder andere door een up-to-date praktijkenzoeker aan te bieden.

Meld je aan bij het platform Kinderoefentherapie via de website van het platform Kinderoefentherapie: Kinderoefentherapie.nl/aanmelden

Bestuursleden platform

 

  • Johannes Noordstar (voorzitter)
  • Monique Sassen
  • Detti Steeman
  • Geraldine Schulting
  • Lars van Straaten (penningmeester en administratie)


Het platform is te bereiken via: bestuur@kinderoefentherapie.nl