Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Herstelzorg na Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Herstelzorg na COVID-19 door de oefentherapeut 

De oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die (blijvende) beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren, waardoor participatie in het algemeen dagelijks leven wordt belemmerd. Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysieke capaciteit en daarmee samenhangend gebrek aan fysieke activiteit komen in aanmerking voor oefentherapie.  

Er is indicatie bij een of meer van de volgende punten: 

  • Verminderde spierkracht en -massa of uithoudingsvermogen. 

  • Vermindering in activiteiten, beweeggedrag en inspanningscapaciteit. 

  • Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten. 

  • Ademhalingsklachten en longproblemen. 

  • Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het algemeen dagelijks leven. 

Ben je patiënt? Hier vind je informatie over revalidatie en herstelzorg na COVID-19 door de oefentherapeut. De oefentherapeut behandelt online of in de praktijk en houdt zich daarbij aan de RIVM richtlijnen. 

Ben je verwijzer? Hier vind je de factsheet Indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19.  

Ben je lid? Login voor toegang tot alle informatie voor oefentherapeuten in ons Corona-dossier