Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Geriatrie-Oefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Geriatrie-Oefentherapeut

De Geriatrie-Oefentherapeut behandelt (kwetsbare) ouderen met een complexe hulpvraag en ouderen die risico lopen op kwetsbaarheid, waarbij fysieke en/of cognitieve, psychische, sociale problematiek heeft geleid of mogelijk leidt tot afname van functioneren (functies, activiteiten en participatie), zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapeut.

Scholen tot Geriatrie-Oefentherapeut

Na je opleiding tot algemeen oefentherapeut kun je de specialisatie tot Geriatrie-Oefentherapeut volgen. Er zijn twee scholingsopties:

  • Route 1: Het volgen van diverse scholingen (vier verplichte en vier facultatieve).
  • Route 2: - De Master geriatriefysiotherapie van de Hogeschool Utrecht; of                                                                                        - Master Fysiotherapie in de Geriatrie van SOMT University of Physiotherapy

Toelichting route 1:
Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot geriatrie- oefentherapeut. Voor de specialisatie tot Geriatrie-Oefentherapeut bestaat er niet één opleiding die je volgt om je te kunnen inschrijven in het register. Je hebt de mogelijkheid om je via losse scholingen te bekwamen tot specialist (zie registratie-eisen Geriatrie-Oefentherapie onderstaand). Via deze losse scholingen en werkervaring behaal je jouw competenties als Geriatrie-Oefentherapeut. Na het volgen van de diverse scholingen worden jouw competenties uit het beroepscompetentieprofiel geëvalueerd tijdens een portfoliogesprek. Behaal je deze, dan kan je je inschrijven in het register tot Geriatrie-Oefentherapeut.

Het portfolio

Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel geriatrie-oefentherapie. Het portfolio heeft een maximum van 4000 woorden exclusief inhoudsopgave, bijlage en CV. Zie invuldocument portfoliogesprek.

Het portfoliogesprek

Het doel van het assessment is aan te tonen dat je over voldoende specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot geriatrie-oefentherapie beschikt en dat je deskundig met collega's kan communiceren. Je kan reflecteren op je eigen handelen waarin je uitleg geeft waaruit je expertise op het gebied van geriatrie-oefentherapie ligt en waaruit blijkt dat je bekwaam bent in het behandelen van complexe problematiek.

Bij competentie 1 vragen we om een complexe casus (een kwetsbare oudere met multimorbiditeit) als bewijs toe te voegen. Hiermee kan je je methodisch handelen toelichten en aangeven hoe je keuzes onderbouwt.  Met name aandacht voor betrouwbare diagnostiek, riscofactoren, beloop, beweeggedrag en behandelplan met verwacht resultaat.

Indien je hebt aangetoond aan de competenties te voldoen ontvang je het certificaat met de eerste registratie tot geriatrie-oefentherapeut.

Het kan ook voorkomen dat je (nog) onvoldoende hebt kunnen bewijzen dat je handelt als een geriatrie-oefentherapeut. Indien dat het geval is geven de assessoren aan aan welke competenties je nog moet werken. Wanneer jij er weer klaar voor bent kan je opnieuw een portfoliogesprek aanvragen waar weer dezelfde kosten aan verbonden zitten. In dit  gesprek bewijs je dat je aan de competentie(s) die nog onvoldoende was/waren gewerkt hebt.

Het portfoliogesprek bestaat uit 40 min. competentiegerichte interview en aansluitend 20 min. beoordeling/toelichting.

De kosten voor een portfoliogesprek betreffen €300,- voor leden en € 400,- voor niet-leden. 

  • Waarom geen portfoliogesprek na de master geriatriefysiotherapie?

De masteropleiding geriatriefysiotherapie sluit aan op het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapeut. Het zou daarom dubbelop zijn om ook nog eens een extra portfoliogesprek te houden aan de hand van het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapie.

Ben je oefentherapeut en werk je in de geriatrie, maar voldoe je op dit moment niet helemaal aan de registratie-eisen? Neem dan contact op met info@vvocm.nl o.v.v ‘Geriatrie-oefentherapie’. Samen kunnen we kijken wat er mogelijk is. Wellicht dat er een andere cursus is die niet in de lijst is opgenomen, maar die je wel kan inzetten. De VvOCM denkt graag met je mee!

Register Geriatrie-Oefentherapeut

Oefentherapeuten die zich willen gaan bekwamen tot Geriatrie-Oefentherapeut, dienen te voldoen aan de Registratie-eisen geriatrie-oefentherapie. Deze registratie-eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Geriatrie Oefentherapeut.

Platform geriatrieoefentherapie

Het platform Geriatrie-Oefentherapie valt onder VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde geriatrie-oefentherapeuten (en geriatrie-oefentherapeuten in opleiding). Het platform Geriatrie-Oefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de geriatrie-oefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars (prestatiecode). Verder biedt het platform mogelijkheden tot (bij)scholing en informatie voor de achterban over alle ontwikkelingen die spelen in dit vakgebied.

Bestuursleden platform Geriatrie-Oefentherapie

  • Mike Hogervorst
  • Natascha Esseveld
  • Anja Dudink
  • Jill Aaldering

Het platform Geriatrie-Oefentherapie is in juli 2019 gestart en wordt momenteel verder opgericht. Wij zoeken nog geriatrie- oefentherapeuten die het leuk vinden om plaats te nemen in dit platform. Heb je interesse? Neem contact op!

Het platform is te bereiken via: Geriatrieoefentherapie@vvocm.nl