Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Landelijke Database Oefentherapie

Ook lid worden van de VvOCM?

Wat is de Landelijke Database Oefentherapie?

De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van VvOCM informatie over oefentherapeutische zorg verzamelt. De database dient meerdere doelen. De landelijke cijfers (benchmark) helpen ons om het vak oefentherapie beter te kunnen profileren en onderbouwen. Met elkaar kunnen we laten zien waar de oefentherapeut goed in is. Ook kunnen de landelijke cijfers gebruikt worden voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden.  

 

Waarom zou je meedoen?​

Deelnemers aan de LDO kunnen hun praktijkinformatie op overzichtelijke wijze inzien en in de toekomst hun eigen cijfers vergelijken met de gemiddelde landelijke scores. Inzicht in deze cijfers helpt je te onderbouwen waar jij als therapeut goed in bent en kun je gebruiken ter profilering van je praktijk. Ook kun je met andere oefentherapeuten het gesprek aangaan over deze cijfers, om te kijken waarin je van elkaar kunt leren. Jouw praktijkcijfers kunnen overigens alleen door jou bekeken worden. Daar heeft niemand anders toegang toe. 

Voor deelname aan de LDO kun je 10 punten per jaar voor het kwaliteitsregister ontvangen, dit valt onder activiteit: Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek gerelateerd aan de beroepsgroep. 

Hoe werkt het?

Gegevens over oefentherapeutische zorg wordt door de oefentherapeut, maandelijks vanuit het EPD-systeem naar het NIVEL gestuurd. De verzending van data gebeurt via een beveiligde verbinding (TTP). Ook wordt de aangeleverde data geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. De data is dus niet herleidbaar tot de patiënt.

 

  • Lever minstens 1x per kalendermaand data aan. Zo zorg je ervoor dat de gegevens compleet zijn en actueel blijven.  


Ga je voor het eerst data insturen? Dan helpt het Nivel je graag!  Mail hiervoor naar ldo@nivel.nl
Bellen kan naar 030 - 27 29 700

Nivel Zorgregistraties

Doe je mee aan de LDO, dan is er ook een mogelijk om je aan te melden voor Nivel Zorgregistraties (NZR).

Het Nivel verzamelt informatie via de NZR van oefentherapeuten en andere zorgverleners. Oefentherapeuten die daar toestemming voor hebben gegeven (bijvoorbeeld direct bij aanmelding LDO) leveren jaarlijks hun gegevens aan. Gegevens uit de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) worden verzameld en het Nivel maakt daar jaarlijks (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een rapport van. Daarnaast gebruikt Nivel de data voor gericht onderzoek naar oefentherapie.

Nivel presenteert in dit rapport diverse gegevens op landelijk niveau waaronder patiëntkenmerken, omvang zorggebruik en gezondheidsproblemen. Het meest recente rapport is te vinden op: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut.
 
Gegevens die oefentherapeuten aanleveren worden gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar de individuele patiënt of zorgverlener.