Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

DCSPH

Ook lid worden van de VvOCM?

DCSPH

De DCSPH-code is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars. Per code staat er in de lijst omschreven waar de code voor bedoeld is en wanneer deze ingezet mag worden.

Klik op deze link voor het Excel-bestand met codes (versie 2024)
Klik op deze link om de handreiking en gebruiksaanwijzing te bekijken

Vanaf 1 januari 2024 kunnen alleen extrapiramidale aandoeningen (waaronder Parkinsonisme) nog steeds gedeclareerd worden met de DCSPH code 9474. De Ziekte van Parkinson kan alleen gedeclareerd worden op DCSPH code 9374. Hiermee wordt het onderscheid beter duidelijk.

Omschrijving pathologie ‘extrapyramidale aandoening’ (DCSPH 9474)
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening, Chorea - extrapiramidaal , Chorea - ziekte van Huntington, Dystonieën, extremiteits-, Dystonieën, gegeneraliseerde, Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremiteitsdystonieën, Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën, Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica , Parkinsonisme, Torticollis spasmodica.

Omschrijving pathologie Parkinson (DCSPH 9374)
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson) , Paralysis agitans (ziekte van Parkinson).

Tarieven en prestatiecodes

Je gaat de behandelingen van jouw praktijk bij de zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Wat heb je daarvoor nodig? 

  • De juiste tarieven en prestatiecodes. Op de website van de NZa vind je actuele documenten met alle declaratiecodes en -beschrijvingen. Ook wordt vermeld welke codes wel en niet samen gedeclareerd mogen worden. Check ook de meest recente prestatiebeschrijvingen. 

  • Je contracten met de zorgverzekeraars om te checken welke diensten wel, en welke niet worden vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars  je bijvoorbeeld een telefonische behandeling declareren, maar bij anderen weer niet. 

  • Een declaratieprogramma waarin de meest recente tarievenlijst en codelijst goed zijn ingesteld. Je software-beheerder kan je hierbij helpen.