Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Visie op kwaliteit

Word lid van VvOCM

Visie op kwaliteit van de oefentherapeut in 2030

Kwaliteit van zorg in de oefentherapeutische praktijk

De ‘Visie op kwaliteit van de oefentherapeut in 2030’ schetst een beeld van hoe de oefentherapeut de toekomstige kwaliteit van de door haar of hem gegeven oefentherapeutische zorg in 2030 ziet.

Dit beeld – dat aansluit op ‘Een visie op de toekomst van oefentherapie en de oefentherapeut in 2030’ – biedt de beroepsgroep een robuust handvat voor meerdere jaren en ruimte om de ontwikkelingen beschreven in deze visie te realiseren. De inzet is om de toegankelijkheid van oefentherapie te verbeteren en terug te keren naar een aanspraak uit de basisverzekering.

Verbeteren toegankelijkheid oefentherapie en terugkeren naar aanspraak basisverzekering

Dit doen we door samen met KNGF en SKF op te trekken in het VWS-traject passende aanspraak fysio- en oefentherapie (PAFOZ). Dit traject kent een aantal randvoorwaarden. Eén van de randvoorwaarden is een door zowel de beroepsgroepen als door Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland goedgekeurd Kwaliteitskader. ‘Visie op kwaliteit van de oefentherapeut in 2030’ dient als basis voor dit kader.

Vijf kwaliteitspijlers

Meer concreet beschrijft ‘Visie op kwaliteit van de oefentherapeut in 2030’ de huidige en de gewenste situatie als het gaat om de volgende kwaliteitsonderwerpen:  

  1. De oefentherapeut is transparant over de door hem geleverde zorg 
  2. De oefentherapeut kent meerdere beroepsinhoudelijke specialisaties en aandachtsgebieden  
  3. De oefentherapeut is actief binnen (oefentherapeutische (zorg)netwerken 
  4. De oefentherapeut borgt de kwaliteit van zorg in zijn praktijk
  5. De oefentherapeut gebruikt dataverzameling ter bevordering ontwikkeling praktijk 

Hoe nu verder?

Het realiseren van de gevormde visie vraagt om actie. Daarom is voor elk van de vijf kwaliteitsonderwerpen een beknopte veranderagenda opgesteld.
Na instemming door de AV (10 oktober 2023) wordt de veranderagenda door VvOCM uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan 2025-2028 en vertaald naar concrete activiteiten. Bij de planvorming worden ook oefentherapeuten betrokken.

De oefentherapeut in 2030

Inhoudelijke vragen?

Heb je een vraag over 'Visie op kwaliteit van de oefentherapeut in 2030'?
Neem contact op met Sander Hendriks! 

 

Beleidsmedewerker