Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Kwaliteitsregistratie

Ook lid worden van de VvOCM?

Nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025

De nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025 bieden veel voordelen ten opzichte van de vorige. Normaal gesproken zijn de nieuwe kwaliteitscriteria niet meteen voor iedereen van toepassing. Immers, de startdatum van de herregistratieperiode bepaalt onder welke set je valt. Is je startdatum vóór 1 juli 2020, dan geldt de set 2015-2020. Maar let op: Dat kan nu anders. Vanaf 1 juli tot en met eind 2020 kun je zélf de keuze maken of je de nieuwe activiteiten uit de nieuwste kwaliteitscriteria wilt gaan gebruiken. Doe je dat, dan heb je direct de voordelen te pakken. ​​

Weten of de nieuwe set voor jou relevant is lees dan verder op de website van het KP.

Kwaliteitsregister

Iedere oefentherapeut die het bewijs van bevoegdheid heeft ontvangen, moet zich meteen inschrijven bij het ‘Kwaliteitsregister Paramedici’ (KP). Het kwaliteitsregister bewaakt de deskundigheidsbevorderende activiteiten van de aangesloten paramedici, zoals de oefentherapeuten. Om deze deskundigheid te bewaken zijn kwaliteitscriteria vastgesteld en wordt de geregistreerde paramedicus in iedere geval eens in de vijf jaar gevraagd om aan te tonen dat hij/zij aan de eisen die in de criteria zijn gesteld heeft voldaan. De VvOCM stelt kwaliteitsregistratie van haar werkende leden als voorwaarde voor het lidmaatschap.

Klik op deze link om de Beroepsspecifieke kwaliteitscriteria 2020-2025 te downloaden.

Digitaal portfolio

Het Kwaliteitsregister Paramedici biedt alle geregistreerden de mogelijkheid om digitaal de portfolio te vullen. Daarin worden bijvoorbeeld alle punten van geaccrediteerde scholingen door de aanbieder van de scholing ingevoerd en bijgeschreven. Je hebt daardoor een goed overzicht van het aantal reeds gerealiseerde activiteiten en het aantal nog te realiseren activiteiten/punten. Behalve de punten uit geaccrediteerde activiteiten kun je zelf ook activiteiten zoals werkervaring en niet geaccrediteerde activiteiten toevoegen. Heb je vragen over bijvoorbeeld het invullen van activiteiten in het portfolio? Neem dan contact op met het Kwaliteitsregister Paramedici. Of ga naar de meest gestelde vragen op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Welke criteria?

We krijgen vaak de vraag ''Aan welke criteria word ik getoetst?" Dit hangt af van de periode van jouw registratie. De criteria waar je aan getoetst wordt zijn de criteria die gelden op het moment van registratie. Zie ter voorbeeld het schema hieronder. Wil je weten welke criteria er in welke periode gelden? Klik dan hier voor de site van het Kwaliteitsregister Paramedici en de geldende criteria.

De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. Kijk voor meer informatie in onderstaand pdf-bestand. 

Diplomaregister en Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) maakt onderscheid tussen een diplomaregister en het kwaliteitsregister. Het onderscheid van twee registers verheldert de status van geregistreerden en brengt eenduidigheid naar buiten toe over wie wel en wie niet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

  • Diplomaregister = geregistreerde heeft voldaan aan in de ex. art. 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.
  • Kwaliteitsregister =geregistreerde heeft voldaan aan in de ex. art. 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en heeft aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

 

Iemand die staat opgenomen in het kwaliteitsregister, maar niet tijdig aantoonbaar maakt te kunnen voldoen aan de criteria, verliest zijn registratie in het kwaliteitsregister. De persoon is alleen nog vindbaar in het diplomaregister. Iemand die in het diplomaregister staat en aantoonbaar maakt te kunnen voldoen aan de eisen, wordt opgenomen in het kwaliteitsregister.

Voor de oefentherapeut die langer dan 5 jaar niet werkzaam was als oefentherapeut bestaat de regeling voor herintreden.
 
Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Herregistratie: automatische herinnering

Wordt het bijna tijd voor herregistratie? Je krijgt automatisch 3 herinneringen toegestuurd in het digitaal portfolio. De eerste herinnering ontvang je ongeveer 4 maanden voor het aflopen van de periode. Belangrijk is wel dat je het juiste e-mailadres hebt opgegeven. Dan wordt er automatisch een bericht gestuurd vanuit PE-online dat er een bericht klaarstaat in het digitaal portfolio. Zorg dus dat jouw gegevens kloppen en het juiste e-mailadres staat vermeld!

Controle kwaliteitsregister

De peildatum waarop de VvOCM een controle bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitvoert naar de status van kwaliteitsregistratie van haar werkende leden is op 1 oktober van ieder jaar. Ben je op die datum niet kwaliteitsgeregistreerd, maar wel werkzaam als oefentherapeut en lid van de VvOCM? Dan kun je een brief van de VvOCM verwachten waarin om informatie wordt gevraagd. Zowel voor de VvOCM als voor jezelf is dit niet leuk. Zorg daarom voor een ‘up to date status’ van je digitale portfolio om dit te voorkomen. Controleer op de website van het KP jouw status voor de zekerheid. Ben je onverhoopt toch nog niet kwaliteitsgeregistreerd, zorg er dan voor dat dit spoedig wel het geval is. Voor vragen kun je contact opnemen met het Kwaliteitsregister Paramedici.

Let op: accreditatiepunten voor NPi-cursussen

Het Nederlands Paramedisch instituut organiseert cursussen  voor oefentherapeuten en fysiotherapeuten. Voor NPi-cursussen die niet door de Stichting ADAP (maar wel door het KNGF) zijn geaccrediteerd, geldt een 'coulance regeling'. Deze regeling kan in werking treden wanneer een oefentherapeut op het moment van periodieke registratie niet kan voldoen aan de eis dat er 'minimaal 40 punten uit ADAP-geaccrediteerde activiteiten behaald moeten zijn'. In die situatie geldt dat voor cursussen die toegankelijk zijn voor oefentherapeuten en door het KNGF zijn geaccrediteerd het mogelijk is voor oefentherapeuten om de punten te laten tellen als geaccrediteerde punten.

BIG registratie en kwaliteitsregistratie oefentherapeuten

Het beroep en de bijbehorende competenties van de oefentherapeut Cesar en Mensendieck zijn beschreven in artikel 34 van de Wet BIG. Oefentherapeuten zijn erkende HBO-opgeleide paramedici. De oefentherapie kent naast de oefentherapeut als generalist vier erkende specialisaties met een eigen specialistenregister, namelijk kinderoefentherapeuten, bekkenoefentherapeuten, geriatrie-oefentherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten.
Lees verder.

Voor een compleet overzicht van de geldende criteria en andere informatie kijk je op de website van Kwaliteitsregister Paramedici

 

IPO Factsheet

De VvoCM heeft in overleg met het Kwaliteitsregister Paramedici  de IPO Factsheet gemaakt. 
Klik op deze link om de IPO Factsheet te bekijken.