Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Kwaliteitskader

Word lid van VvOCM

Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie

Kwaliteitskader Fsyiotherapie en Oefentherapie
Hoe houden we beweegzorg toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft? Hierover willen we afspraken maken met de Patiëntenfederatie en zorgverzekeraars; de patiënt weet wat hij van ons mag verwachten en de zorgverzekeraar weet wat hij inkoopt. Hier gaat het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie over. Met dit kader kunnen we werken aan de positie die de oefentherapie verdient, met alles wat daarbij hoort.

Oefentherapie en fysiotherapie toegankelijk voor iedereen 
Oefentherapie en fysiotherapie moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Hiervoor is een  verschuiving van de aanspraak naar de basisverzekering nodig. Zo benutten we beter de meerwaarde van de oefen- en fysiotherapeuten. Dit sluit ook aan bij de ambities (passende zorg) van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) én bij de wensen van de patiënt. Het opstellen van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces. Dit kader is belangrijk voor de professionalisering van de beroepsgroepen. 

Wat is het Kwaliteitskader?  
De afgelopen maanden hebben VvOCM, KNGF en SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) samen met Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland onder leiding van het Zorginstituut gewerkt aan een Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie. 

 

 

In dit kader staat beschreven wat onder goede oefen- en fysiotherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Daarnaast vind je hierin een overzicht van ontwikkelpunten waar we als beroepsgroepen aan willen werken. Het is de bedoeling dat we hier in 2030 invulling aan geven. In het Kwaliteitskader worden ook afspraken vastgelegd over hoe oefen- en fysiotherapeuten deze zorg evalueren, zonodig aanpassen en borgen, met elkaar en samen met de patiënt. Zo verbeteren we samen de zorg.    

Animatie

Deze animatie is ontwikkeld door KNGF.

De oefentherapeut in 2030

Randvoorwaarden en uitvoeringsplan

Tijdens de AV op 12 december hebben de leden ingestemd met het Kwaliteitskader. De komende periode wordt invulling gegeven aan de randvoorwaarden (financiële middelen) en het uitvoeringsplan. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Saskia van der Drift