Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Visie op oefentherapie 2030

Word lid van VvOCM

Een visie op de toekomst van oefentherapie en de oefentherapeut in 2030

Focus aanbrengen en positie innemen

Samen met de leden en stakeholders heeft VvOCM het beleidsdocument ‘Een visie op de toekomst van oefentherapie en de oefentherapeut in 2030’ opgesteld. Met deze visie anticiperen we op de ontwikkelingen om ons heen door focus aan te brengen en onze positie in het domein van de beweegzorg helder te maken. We durven keuzes te maken en laten zien waar wij als oefentherapeuten voor staan! Dat schept duidelijkheid en maakt ons een goede partner in interprofessionele samenwerking.

Ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg

Om een aantal ontwikkelingen te benoemen: we zien het aantal zorgverleners afnemen, terwijl de zorgvraag en het aantal mensen met chronische aandoeningen toeneemt. Oefentherapeuten worden uitgedaagd om mee te bewegen met ontwikkelingen in de zorg, waarbij passende zorg het uitgangspunt wordt. Ook zien we een krimp van de beroepsgroep en groeit het aanbod aan beweegprofessionals steeds dichter naar elkaar toe met beroepsvervaging als gevolg.

Vervolgstappen

Dit beleidsdocument is tijdens de AV op 18 april 2023 goedgekeurd en aangenomen. Het vormt de basis voor het strategisch beleidsplan 2025-2027 en voor de veranderagenda. Deze worden door de beleidsmedewerkers van het bureau opgesteld en in een latere fase weer aan de leden voorgelegd.

Inhoudelijke vragen?

Wil je meer weten over ‘Een visie op de toekomst van oefentherapie en de oefentherapeut in 2030’?

Neem dan contact op met Saskia van der Drift.

Visiedocument

Bekijk hier het visiedocument!

 

De oefentherapeut in 2030

Rollen verkennen: instrumenten

We hebben een tweetal instrumenten ontwikkeld waarmee je de in het visiedocument geschetste rollen met jouw IO-groep kunt verkennen. Hierover zijn alle IO-begeleiders geïnformeerd. Heb je (aanvullende) vragen? Neem contact op met Saskia van der Drift.

Totstandkoming visiedocument

Ben jij benieuwd naar het proces van de totstandkoming van het visiedocument?
Lees het interview met Viola Zegers.