Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM, beroepsvereniging voor oefentherapeuten

Ook lid worden van de VvOCM?

Over VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ruim 1800 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.

Missie & visie

De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

De visie van de VvOCM op de toekomst is dat zij als vereniging álle oefentherapeuten verbindt en de belangen van haar leden collectief behartigt op een doelmatige, professionele en kwalitatief hoogstaande wijze.