Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM

Word lid van VvOCM

Onze leden

VvOCM bestaat door en voor onze leden. We zijn de beroepsvereniging van oefentherapeuten en komen op voor de belangen van oefentherapeuten in Nederland. Onze leden hebben een stem in ons beleid en kunnen actief meebeslissen in de Algemene Vergadering (AV). Twee keer per jaar vertellen het bestuur en bureau tijdens de AV over lopende zaken en kunnen leden hun stemrecht uitoefenen.

Onze leden zijn actief in het bestuur, platforms, werkgroepen en netwerken van de specialisaties van oefentherapie. Ook werken onze leden mee aan de vorming van ons kwaliteitsbeleid, onder andere in focusgroepen, klankbordgroepen en werkgroepen.

Het bureau

Onze medewerkers op het bureau werken onder leiding van de directeur aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van oefentherapie en de naamsbekendheid en positionering van oefentherapeuten. Dat doen we door: 

 • lobbyen bij zorgverzekeraars, overheid en in de politiek 

 • voorbereiden en uitvoeren van beleid 

 • ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en richtlijnen 

 • stimuleren van beroepsontwikkeling en professionalisering 

 • organiseren van scholingen en bijeenkomsten 

 • samenwerken met andere beroepsorganisaties 

 • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 

 • kennis en informatie delen via het Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie, nieuwsbrieven en onze ledenwebsite 

 • ontwikkelen en onderhouden van patiëntinformatie en een patiëntenwebsite met praktijkzoeker 

 • ontwikkelen van een merkstrategie en promotiematerialen voor onze leden 

 • uitvoeren van publiekscommunicatie en doelgroepcampagnes. 

Daarbij kunnen onze leden bij onze Helpdesk terecht met vragen en issues rondom praktijkvoering, kwaliteitsregistratie en implementatie van richtlijnen. 

Samenwerkingsverbanden

De bestuursvisie van VvOCM voor de beleidsperiode van 2021-2023 is Vanuit eigen identiteit slim samenwerken. VvOCM werkt op veel gebieden en met veel partijen samen zodat we voor de belangen van onze leden kunnen opkomen en we kennis kunnen delen. VvOCM is onderdeel van de federatie Paramedisch Platform Nederland waarin we samenwerken met de  verenigingen van diëtisten ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en optometristen . Daarnaast  werken we samen met 

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 

 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

 • Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en de Klachtencommissie voor de eerstelijn

 • Hogescholen,HvA, HU en Windesheim