Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Intercollegiale overleggroepen

Ook lid worden van de VvOCM?

Intercollegiale overleggroepen

Het overzicht van actuele Intercollegiale Overleggroepen zoals geregistreerd bij VvOCM is zichtbaar na inloggen.

Accreditatie intercollegiaal overleg

De procedure voor het toekennen van accreditatie bij ADAP voor intercollegiaal overleg is als volgt: er wordt eerst een voorlopige accreditatie toegekend aan het begin van een kalenderjaar. De punten worden definitief toegekend aan het eind van het jaar zodra alle documenten zoals notulen zijn bijgevoegd en akkoord zijn bevonden.

Zodra de presentie is toegevoegd, komt bij de activiteit op de status ‘wacht op akkoord’ te staan. Dit betekent dat de punten in het portfolio van de geregistreerde worden bijschreven wanneer aan het eind van het jaar is voldaan aan alle voorwaarden die horen bij de accreditatieaanvraag. 

Het is belangrijk dat begeleiders of de aanvraagverantwoordelijke tussentijds de notulen uploaden van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en niet wachten tot het eind van het jaar. Dit in verband met geregistreerden die voor het eind van een kalenderjaar herregistratie willen aanvragen en de punten nodig hebben.

Voor geregistreerden die de punten nodig hebben voor een herregistratie, wordt daarom aangeraden om bij de begeleider na te gaan of de notulen van de tot dusver ingevoerde presentielijsten, zijn toegevoegd bij de accreditatie. De beoordelaar kan dan met behulp van het accreditatie ID-nummer van de groep, de beschikbare notulen inzien en de activiteit individueel tussentijds beoordelen.

 

Aanvraagprocedure

Ga voor de aanvraagprocedure naar www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/beroepen .
Klik vervolgens op de kwaliteitscriteria van de betreffende periode en volg de instructies.