Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Psychosomatisch Oefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Psychosomatisch Oefentherapeut

De Psychosomatisch Oefentherapeut behandelt patiënten met lichamelijke klachten waarbij psychosociale stressfactoren een rol spelen bij het ontstaan of voortbestaan van deze klachten. De Psychosomatisch Oefentherapeut herkent en beïnvloedt de complexe relatie tussen lichamelijk functioneren, psychisch functioneren en de (psychosociale) context.

Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut. 

Scholen tot Psychosomatisch Oefentherapeut

Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot Psychosomatisch Oefentherapeut. Je kan dit doen middels de tweejarige post-HBO  Opleiding Psychosomatische Therapie (OPST). Er is ook een tweejarige opleiding psychosomatische fysiotherapie (IPT) en een driejarig Masteropleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut bij de Hogeschool Utrecht.

De opleiding bij OPST biedt ook een EVC-regeling voor bijvoorbeeld therapeuten van het Netwerk Chronische Pijn. Deze therapeuten kunnen vrijgesteld worden van het volgen van een aantal opleidingsmodules.

  

Register Psychosomatisch Oefentherapeut

Oefentherapeuten die zich nog willen gaan bekwamen tot Psychosomatisch Oefentherapeut, dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Deze registratie eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut.

Diploma

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar

Kwaliteitsregister

Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Behandelingen

Minimaal één dagdeel per week patiënten met psychosomatische klachten behandelen (in het jaar voorafgaand aan de registratie) ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur, uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes eindigend op 81 en 82. Dit is aantoonbaar m.b.v. een uitdraai uit uw administratie.

   

Scholing*

Route A

Diploma afgeronde post-HBO-Opleiding tot erkend gespecialiseerd psychosomatisch oefentherapeut: OPST

Route B

Diploma masteropleiding psychosomatische fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht.

Route C

Diploma opleiding psychosomatische therapie bij het IPT.

Platform Psychosomatiek & Chronische Pijn

 

 

Het Platform Psychosomatiek & Chronische pijn is onderdeel van de VvOCM. Dit platform is specifiek binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde Psychosomatisch Oefentherapeuten (en Psychosomatisch Oefentherapeuten in opleiding) en leden van het Netwerk Chronische Pijn. Het platform maakt zich sterk voor de belangen van beide doelgroepen. Verder biedt het mogelijkheden tot (bij)scholing en houdt het platform de achterban op de hoogte van alle ontwikkelingen die er spelen.

Bestuursleden platform

Rachid Mali (voorzitter, contactpersoon NCP)
Eveline Smeeten (contactpersoon PSOT)
Rian Hesselink (Kwaliteit/scholing)
Shereen Negm (Secretaris, PR functionaris)
Marieke van de Wildenberg (Penningmeester)

Externe betrokkenen

Eveline de Jong (scholing, themanieuwsbrieven)

 

De voorzitters zijn makkelijk bereikbaar voor het stellen van vragen of doorgeven van informatie via de volgende e-mails:

NCP@vvocm.nl
PSOT@vvocm.nl