Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Bekkenoefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Bekkenoefentherapeut

De Bekkenoefentherapeut behandelt patiënten met (gecompliceerde) bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek, al dan niet zwangerschapsgerelateerd, en patiënten die het risico lopen bekkenklachten en/of bekkenbodem problematiek te ontwikkelen. Lees meer over deze specialisatie het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut.

Scholen tot Bekkenoefentherapeut

Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot Bekkenoefentherapeut. Voor de specialisatie tot Bekkenoefentherapeut bestaat er niet één opleiding die je volgt om je te kunnen inschrijven in het register. Je hebt de mogelijkheid om je via losse scholingen te bekwamen tot specialist (zie register Bekkenoefentherapeut onderstaand). Via deze losse scholingen en werkervaring behaal je jouw competenties als Bekkenoefentherapeut. Na het volgen van de diverse scholingen worden jouw competenties uit het beroepscompetentieprofiel geëvalueerd tijdens een portfoliogesprek. Behaal je deze, dan kan je je inschrijven in het register tot Bekkenoefentherapeut.

 • Het doel van het portfoliogesprek?

Wanneer je de initiële opleiding tot oefentherapeut volgt worden jouw oefentherapeutische competenties geëvalueerd aan de hand van het opleidingscompetentieprofiel tot oefentherapeut (deze is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel). Bij een specialisatie is dit niet anders. Alleen vaak zit het portfoliogesprek geïntegreerd in een opleiding (zoals bijvoorbeeld bij het begeleidingstraject tot Kinderoefentherapeut). Bij het traject tot Bekkenoefentherapeut is dit niet zo, daarom is dit onderdeel apart toegevoegd.

 • Hoe werkt het portfoliogesprek?

Tijdens het portfoliogesprek wordt geëvalueerd of je bekwaam bent in alle specialisatie-specifieke competenties en daarmee voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie. We begrijpen dat het voor iemand die al veel ervaring heeft in een bepaalde specialisatie, vreemd voelt om aan te moeten tonen dat je bekwaam bent in deze specialisatie. De VvOCM moet echter op een bepaalde manier inzichtelijk krijgen of iemand voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie. Vandaar dat er voor dit portfoliogesprek is gekozen. Het portfoliogesprek wordt afgenomen door een lid van het platform Bekkenoefentherapie en een externe assessor.

De kosten voor een portfoliogesprek betreffen €200,-. Meer informatie kun je vinden in de volgende documenten:
Aanvraagformulier portfoliogesprek Bekkenoefentherapie en Beoordelingsformulier portfolio.

Register Bekkenoefentherapeut

Oefentherapeuten die zich nog willen gaan bekwamen tot Bekkenoefentherapeut, dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Deze registratie eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut:
 

Diploma

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar

Kwaliteitsregister

Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Werkervaring

Minimaal één dagdeel per week bekkenpatiënten behandelen (in het jaar voorafgaand aan de registratie).

= ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur, uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes (zie bijlage 1).

Basisscholing*

 Voltooien van drie basisscholingen (mits geaccrediteerd op moment van starten):

 1. Basiscursus Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief (NPi)
 2. Bekkenpijn tijdens en na Zwangerschap (Cecile Röst)
 3. De cursus onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten en ‘begeleiding bij peripartum pelvic pain’ (PMSC).

 

Verdiepende scholing**

Voltooien van twee aanvullende/ verdiepende cursussen uit onderstaand rijtje (mits geaccrediteerd op moment van starten).

 1. Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen (NPI)
 2. Bekkenbodem en seksualiteit (NPI)
 3. Bekkenbodem in relatie tot de darm (NPI)
 4. Rugklachten en bekkenklachten (NPI)

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie (NPI)

Portfoliogesprek

Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie en het voeren van gesprek waarin je uitlegt waaruit blijkt dat je over de genoemde competenties beschikt. N.B: de cursussen die je volgt zijn voornamelijk gericht op de competenties ‘vakinhoudelijk expert’ en ‘communicatie’. In dit portfolio gesprek dien je dus ook aan te tonen hoe je aan de andere competenties gewerkt hebt en hier competent in bent.

* deze registratie-eisen worden tegelijkertijd herzien met de huidige KP kwaliteitscriteria (2015-2020).
** De oudste scholing mag niet langer dan 10 jaar voorafgaand aan de registratie gevolgd zijn. De meest recente scholing mag niet langer dan 3 jaar geleden gevolgd zijn.

Platform Bekkenoefentherapie


Het platform Bekkenoefentherapie is onderdeel van de VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde Bekkenoefentherapeuten (en Bekkenoefentherapeuten in opleiding). Het platform Bekkenoefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de Bekkenoefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars (prestatiecode) maar biedt ook mogelijkheden tot (bij)scholing en houdt de achterban op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen.

Bestuursleden platform

 • Suzanne van Ee
 • Nienke Schoenmaker
 • Elke Hubers 
 • Inge Verhoeven
 • Liesbeth Vermeer (voorzitter)

Het platform is te bereiken via: Bekkenoefentherapie@vvocm.nl