Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Geriatrie-Oefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Geriatrie-Oefentherapeut

De Geriatrie-Oefentherapeut behandelt (kwetsbare) ouderen met een complexe hulpvraag en ouderen die risico lopen op kwetsbaarheid, waarbij fysieke en/of cognitieve, psychische, sociale problematiek heeft geleid of mogelijk leidt tot afname van functioneren (functies, activiteiten en participatie), zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapeut.

Scholen tot Geriatrie-Oefentherapeut

Na je opleiding tot algemeen oefentherapeut kun je de specialisatie tot Geriatrie-Oefentherapeut volgen. Er zijn twee scholingsopties:

 • Route 1: Het volgen van diverse scholingen (vier verplichte en vier facultatieve).
 • Route 2: De Master geriatriefysiotherapie van de Hogeschool Utrecht of de Master chronische ziekten, uitstroomrichting geriatrie aan de Hogeschool Leiden (opleiding is inmiddels opgeheven). 
   

Toelichting route 1:
Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot geriatrie- oefentherapeut. Voor de specialisatie tot Geriatrie-Oefentherapeut bestaat er niet één opleiding die je volgt om je te kunnen inschrijven in het register. Je hebt de mogelijkheid om je via losse scholingen te bekwamen tot specialist (zie registratie-eisen Geriatrie-Oefentherapie onderstaand). Via deze losse scholingen en werkervaring behaal je jouw competenties als Geriatrie-Oefentherapeut. Na het volgen van de diverse scholingen worden jouw competenties uit het beroepscompetentieprofiel geëvalueerd tijdens een portfoliogesprek. Behaal je deze, dan kan je je inschrijven in het register tot Geriatrie-Oefentherapeut.

De kosten voor een portfoliogesprek betreffen €300,- voor leden en € 400,- voor niet-leden. Meer informatie kun je vinden in de volgende documenten:
invuldocument porfoliogesprek

Registratie-eisen geriatrie oefentherapie

het portfoliogesprek.

 • Het doel van het portfoliogesprek?

Wanneer je de initiële opleiding tot oefentherapeut volgt worden jouw oefentherapeutische competenties geëvalueerd aan de hand van het opleidingscompetentieprofiel tot oefentherapeut (deze is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel). Bij een specialisatie is dit niet anders. Alleen vaak zit het portfoliogesprek geïntegreerd in een opleiding (zoals bijvoorbeeld bij het begeleidingstraject tot Kinderoefentherapeut). Bij het traject tot Geriatrie-Oefentherapeut is dit niet zo, daarom is dit onderdeel apart toegevoegd.

 • Hoe werkt het portfoliogesprek?

Tijdens het portfoliogesprek wordt geëvalueerd of je bekwaam bent in alle specialisatie-specifieke competenties en daarmee voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapie. We begrijpen dat het voor iemand die al veel ervaring heeft in een bepaalde specialisatie, vreemd voelt om aan te moeten tonen dat je bekwaam bent in deze specialisatie. De VvOCM moet echter op een bepaalde manier inzichtelijk krijgen of iemand voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapie. Vandaar dat er voor dit portfoliogesprek is gekozen. Het portfoliogesprek wordt afgenomen door een lid van het platform Geriatrie-Oefentherapie en een externe assessor.

 • Waarom geen portfoliogesprek na de master geriatriefysiotherapie?

De masteropleiding geriatriefysiotherapie sluit aan op het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapeut. Het zou daarom dubbelop zijn om ook nog eens een extra portfoliogesprek te houden aan de hand van het beroepscompetentieprofiel Geriatrie-Oefentherapie.

Ben je oefentherapeut en werk je in de geriatrie, maar voldoe je op dit moment niet helemaal aan de registratie-eisen? Neem dan contact op met info@vvocm.nl o.v.v ‘Geriatrie-oefentherapie’. Samen kunnen we kijken wat er mogelijk is. Wellicht dat er een andere cursus is die niet in de lijst is opgenomen, maar die je wel kan inzetten. De VvOCM denkt graag met je mee!

Register Geriatrie-Oefentherapeut

Oefentherapeuten die zich willen gaan bekwamen tot Geriatrie-Oefentherapeut, dienen te voldoen aan de Registratie-eisen geriatrie-oefentherapie. Deze registratie-eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Geriatrie Oefentherapeut.

Platform geriatrieoefentherapie

Het platform Geriatrie-Oefentherapie valt onder VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde geriatrie-oefentherapeuten (en geriatrie-oefentherapeuten in opleiding). Het platform Geriatrie-Oefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de geriatrie-oefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars (prestatiecode). Verder biedt het platform mogelijkheden tot (bij)scholing en informatie voor de achterban over alle ontwikkelingen die spelen in dit vakgebied.

Bestuursleden platform Geriatrie-Oefentherapie

 • Mike Hogervorst
 • Natascha Esseveld
 • Anja Dudink
 • Jill Aaldering

Het platform Geriatrie-Oefentherapie is in juli 2019 gestart en wordt momenteel verder opgericht. Wij zoeken nog geriatrie- oefentherapeuten die het leuk vinden om plaats te nemen in dit platform. Heb je interesse? Neem contact op!

Het platform is te bereiken via: Geriatrieoefentherapie@vvocm.nl