Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Publicaties

Ook lid worden van de VvOCM?

Vakblad Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie

Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie, het vakblad voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is een uitgave van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en verschijnt vier keer per jaar.

Abonneren
Een abonnement op Vakblad Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie is voor VvOCM-leden gratis. Een los abonnement kost per jaar € 40,00. Meer weten over een abonnement? Stuur dan een e-mail naar info@vvocm.nl.

Adverteren
Adverteren is mogelijk in het tijdschrift en op onze online kanalen. Wilt u meer informatie over advertentiemogelijkheden en tarieven? Neem contact op met onze uitgeverij Performis BV.

Informatie voor auteurs
Ingezonden stukken en tips kun je mailen naar de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen, te redigeren of in te korten. Eventuele auteursrechten blijven berusten bij de schrijver. 

De deadlines voor het aanleveren van kopij zijn in 2021:

Editie 1        8 februari
Editie 2        26 april
Editie 3        12 juli
Editie 4        11 oktober

De verschijningsdata van het NTvO zijn in 2021:

Editie 1        26 maart
Editie 2        11 juni
Editie 3        3 september
Editie 4        26 november


Redactiereglement
Bekijk hier het redactiereglement.


Richtlijnen voor het aanleveren van teksten voor het NTvO

Richtlijnen Artikel

Richtlijnen Wetenschappelijk artikel

Richtlijnen Boekrecensie

Richtlijnen Column