Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Publicaties

Ook lid worden van de VvOCM?

Vakblad Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie

Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie, het vakblad voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is een uitgave van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

 

Adverteren
Adverteren is mogelijk op onze online kanalen. Wilt u meer informatie over advertentiemogelijkheden en tarieven? Neem contact met ons op.

Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie

Eerdere jaarplannen, jaarverslagen en beleidsplannen kun je opvragen bij info@vvocm.nl