Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Veelgestelde vragen omtrent Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Meestgestelde vragen omtrent Coronavirus

Hieronder tref je de vragen en antwoorden op de meestgestelde vragen omtrent het Coronavirus aan. Helaas kunnen wij nog niet op elke vraag een passend antwoord geven, maar samen komen we er wel! Houd deze pagina goed in de gaten, wij vullen deze dagelijks aan. Mocht je vragen hebben die niet in het rijtje genoemd staan, schroom dan niet om een mail te sturen aan info@vvocm.nl.

Vragen vanuit Oefentherapeuten (update 10 juni 2020)

Vraag: Wanneer ik geen goedkeuring krijg/ een afwijzing van een verzekeraar omdat ik geen 5% heb gedeclareerd- geldt daar de inhaalzorg dan ook niet voor? Dan hebben we als zorgverzekeraar- zorgverlener geen overeenkomt qua CB meer?

Antwoord: Dat klopt, als je geen CB ontvangt dan wordt dit ook niet verrekend met inhaalzorg.

 

Vraag: Lees ik het goed dan het inhaaltarief tot maximaal de CB die je van de betreffende ZV hebt gehad? En daar boven weer de normale 100%?

Antwoord: Ja, dat klopt.

 

Vraag: Zou je ook voor 2 maanden CB kunnen aanvragen, bijv. alleen maart en april? Of vraag je CB gelijk aan voor 4 maanden?

Antwoord: Bijzonderheden kun je aangeven bij het doorlopen van de vragenlijst. Kijk ook bij de veegestelde vragen op de website van ZN.

 

Vraag: Ik heb bij de continuiteitsaanvraag de vraag over de UBO-verklaring met 'Nee' beantwoord. Nu hoor ik dat, als je geen bericht hebt ontvangen van Vektis hierover, ik 'Ja' had  moeten invullen. Wat moet ik doen?

Antwoord: Het is geen knock-out vraag maar betreft een zogeheten ‘nader onderzoeksvraag’. Wat inhoudt dat de zorgverzekeraar vervolgens de gegevens checkt en kijkt wat hij daarmee gaat doen. Wij verwachten niet dat dit problemen gaat geven.

 

Vraag: Hoe zijn de regelingen boekhoudkundig? Valt de CB onder omzet? En de TOZO, is dat een bruto of netto uitkering? De VVAA en mijn boekhouder wisten het antwoord niet op deze vragen.

Antwoord: We nemen de vraag de vraag mee naar ZN.

Het lijkt me dat het om een bruto uitkering gaat en dus valt onder omzet. Maar we vragen het na.

 

Vraag: Soms wordt er vertelt dat je per concern moet rekenen en soms per verzekeraar, dit maakt het lastig te bepalen wat ik kan verwachten aan CB. 

Antwoord: Volgens ons is het per verzekeraar en niet per label

 

Vraag: Heb je als zorgverlener de keuze om niet de CB aan te vragen en heb je dan wel recht op de TOZO regeling?

 

Antwoord: Volgens ons is de route eerst CB en voor wat overblijft eventueel de rijksregeling.

Vragen vanuit Oefentherapeuten (update 7 mei 2020)

Vraag: Ik begreep dat de zorgverzekeraar heeft toegezegd om 86% uit te gaan betalen. Nu werk ik als ZZP'er drie dagen onder andere praktijken op hun contracten. Hoe werkt dit dan precies voor mij? En kan ik mijn gemaakte kosten voor het volgen van de hygiëne voorschriften en aanpassingen in de praktijk ook ergens op geven?
Antwoord: De praktijkhouders zullen een aanvraag indienen en jij zult dan vergoeding van die praktijkhouders ontvangen lijkt me. Kosten voor extra middelen zou ik zeker bijhouden, omdat praktijkhouders ook voor extra kosten een verzoek ter compensatie in kunnen dienen.


Vraag: Het is mij toch nog niet helemaal duidelijk hoe en wat ik moet / kan aanvragen voor vergoeding vanwege de coronacrisis. Jullie hebben duidelijke informatie gegeven, maar omdat ik niet in loondienst ben maar waarneem op basis van ZZP is het mij toch nog niet helemaal duidelijk. Daarom nog een paar vragen omtrent de vergoedingen:

1. Ik werk op ZZP basis voor een praktijkhoudster. Ik declareer altijd aan haar en zij bij de zorgverzekaar. Hoe zit het dan nu met de vergoeding? Moet ik zelf vergoeding aanvragen? Moet mijn opdrachtgever het aanvragen voor haar praktijk en dan de inkomsten verdelen naar rato wie wat zou verdienen normaal gesproken? Vraagt zij het aan en mag zij alles houden en moet ik dan vervolgens zelf nog wat aanvragen bijv. de TOZO? 

2.  Waar kan ik mijn normomzet vinden? 

3. Moet ik de continuïteitsbijdrage aanvragen of de TOZO? 

Antwoord: Je moet starten bij de ZV regeling,  dat zal de praktijkouder moeten doen en jou vervolgens moeten compenseren.  Of je aanvullend nog in aanmerking komt voor een Rijksregeling hangt af van wat van je werkzaamheden vergoed wordt door de ZV.


Vraag: Ik vraag me af of het toegestaan is  om groepsles te geven aan een groepje van 4 personen, meeste boven de 70 jaar. Heeft u hier een antwoord op? Zo nee, is het wel mogelijk als ik bv. de groep spits, 2 bij 2? Of 4 personen en dan kijken of we buiten wat kunnen doen?

Antwoord: Binnen de laatste berichtgeving is dit niet mogelijk. Behandeling is 1 op 1 met in achtneming van de voorschriftenVraag: Ik vroeg mij af of jullie weten (na de persconferentie van gister) of ze groepsbehandelingen (ik heb het zelf dan over 3 of 4 zwangeren) ook weer accepteren? Met natuurlijk alle maatregelen die daarbij horen.Of is het echt alleen nog maar individueel?

Antwoord: We gaan nu nog uit van individueel en zullen navragen bij VWS of er groepjes opgestart mogen worden.

Vragen vanuit Oefentherapeuten (update 29 april 2020)

Vraag: Is er al nagedacht over de financiering van de revalidatie na covid-19? Wordt code 8 eerst gebruikt, of gaan mensen direkt naar code 1? Dat heeft nl consequenties voor de keuze van mensen om hun aanvullend pakketje aan te spreken voor gewone oefentherapie, of daar mee te wachten.
Antwoord: 
Voor revalidatie na COVID-19 komt er een speciale code en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vraag: Na aanleiding van de persconferentie over het weer open gaan van de scholen per 11 mei heeft de schoollocatie waarop ik werkzaam ben besloten externe behandelaars voorlopig buiten te houden.Dit betekend dat ik de oefentherapeutische hulp aan de kinderen niet kan gaan opstarten. Ik snap dat een school mag besluiten om dit zo te doen, maar in de richtlijn vanuit het RIVM en de PO raad staat duidelijk vermeld dat ook externe (zorg) behandelaars gewoon weer aan de slag kunnen. Ik vind dat ze op deze manier alsnog de essentiële zorg onthouden waar de kinderen recht op hebben. Wat is jullie kijk op deze situatie?
Antwoord:
In opdracht van het ministerie voeren scholen hierin eigen beleid waarin ze de leidraad van PO raad volgen. Scholen bepalen zelf wie er binnen die leidraad weer op gaan starten. Niet alles kan tegelijk weer beginnen. Kinderen kunnen als er noodzaak is wel op de praktijk behandeld worden.

 

Vragen vanuit Oefentherapeuten (update 20 april 2020)

Vraag: Hoe voorkom ik dat iemand een claim indient bij mij als hij zegt dat hij bij mij in de praktijk besmet is geraakt met het Covid 19 virus? Uiteraard heb ik  de RIVM adviezen(hygiëne maatregelen en 1.5 mtr afstand in acht genomen). Ik heb een rechtsbijstandsverzekering met een eigen risico van maximaal 500 euro dus ik wil dit voorkomen.
Antwoord:
Een terechte vraag. Basis is je houden aan de voorschriften RIVM, maar hoe leg je dit vast? Later deze maand verschijnt er een leidraad voor het weer opstarten van reguliere paramedische zorg in de 1e lijn. Verder zullen we dit punt van zorg m.b.t. claims meenemen in het overleg met VWS.

 

Vraag. Ik heb voor mijn werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Is het nu verstandig om die aanvraag door te laten lopen of te stoppen. Ik begrijp wel dat je niet van beide potjes geld kan krijgen maar wat is voor mijn werknemers nu het beste. En wat mag wel en wat niet. Ook voor mijzelf had ik bij de gemeente een bijstands aanvraag ingediend moet ik die ook stopzetten. Het is een wirwar van mogelijkheden om naar financiële vergoedingen te zoeken, als de zorgverzekeraars definitief alles gaan opvangen zou dat voor ons allemaal het duidelijkst zijn: 1 punt voor vergoeding. Ik hoor graag wat jullie advies is. Ik begrijp dat dat misschien nu nog onduidelijk is.
Antwoord:
De eerste stap die je moeten zetten is richting zorgverzekeraars loket. Zie ook de infographic van de NZa die op de pagina www.vvocm.nl/corona is gepubliceerd. Daar vind je ook verdere informatie.
Wat niet door zorgverzekeraars wordt vergoed kun je vervolgens bij andere loketten aan gaan vragen.

 

Vraag: Ondanks veel rondlezen en rondvragen binnen de beroepsgroep én collega’s FT krijg ik toch het één en ander niet helder. Met name wat betreft de berekening van het bedrag van de continuiteitsbijdrage. De volgende info vond ik o.a. terug: De zorgverzekeraar gaat bij de bepaling van de hoogte van de vooruitbetaling uit van 70%van een twaalfde deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering en de aanvullende verzekeringen keert dat bedrag uit indien dat bedrag hoger is dan 250 euro. Dat zou voor een eenmanspraktijk betekenen dat bij de zorgverzekeraars waarbij er weinig patiënten verzekerd zijn, er onder een bedrag van 250 euro uitgekomen wordt.
Als rekenvoorbeeld: bij CZ kom ik met mijn praktijk als ik reken via 1/12e vergoede zorgkosten op jaarbasis en daar 70% van: 247,00. Betekent dat dus dat CZ mij niet zal uitkeren? Bij de grotere ketens voor mijn praktijk (Menzis/ Achmea) kom ik daar wel ruim boven. Maar met de bedragen die zij dan zouden uitkeren zijn de regelingen van het rijk weer gunstiger voor mij. Via VECOZO zie ik nu een addendum aangeboden om het voorschot op de continuiteitsbijdrage aan te vragen, maar dat is aangeboden uit naam van alle zorgverzekeraars. Dat zou dan betekenen dat de verzekeraars gezamenlijk bepalen hoe groot je voorschot wordt?? Dan komt dat waarschijnlijk weer gunstiger uit dan bij de gemeente aankloppen. En sluit ook beter aan bij het gedachtengoed om de goede zorg te kunnen continueren. Kortom, hoe dit te lezen?
Per concern of als 1 optelsom voor alle concerns? Het is op deze wijze erg lastig om een verantwoorde keus te maken wáár aan te kloppen voor hulp (gemeente/ ZN)? Wat is jullie advies hierin, dit afgezet tegen het voortschrijden van de tijd (waarvoor overigens ook begrip). Het zou fijn zijn als jullie hier een standpunt in kunnen opstellen en als jullie de vraag over de concerns kunnen verhelderen!
Antwoord:
Het klopt dat er nog veel onduidelijk is. Vragen als deze hebben we zowel neergelegd bij ZN als bij de NZa, die de beleidsregels maakt. Als eerste stap zijn de regels nu in grote lijnen neergezet. Er wordt nu hard gewerkt aan de uitwerking van die regels. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben zullen we deze delen met de leden.

 

 

Vragen vanuit Oefentherapeuten (8 april 2020)

Vandaag hebben wij veel vragen ontvangen over Zorgverzekeraars, een aantal van deze vragen hebben wij verzameld. Klik op deze link om het document te bekijken.

Vraag: Ik had vorige week een ingeving. Nu mensen niet met de klachten naar de huisarts gaan, zullen ze misschien eerder de fysiotherapeut bellen omdat deze bekender is dan de oefentherapeut. Als ze al zorg aanvaarden. Is het niet mogelijk om een reclame spot te maken met oefentherapie online, met uitleg wat de oefentherapeut doet, is en waarom die juist nu van meerwaarde kan zijn bij klachten. Dat zou denk bijna voor iedereen meer behandelingen kunnen opleveren. Misschien ontzettend duur maar misschien kan ieder lid die interesse heeft een bijdrage leveren naast jullie budget.  Ik zie een kans.
Antwoord
: Dank voor het idee. We nemen het mee in onze afwegingen. We zien zeker kansen voor oefentherapeuten, omdat mondelinge instructie en coaching al onderdeel is van de regluiere  behandleing die voor bepaalde patiënten groepen goed online kan plaatsvinden.

Vraag: Wat voor tarief kunnen we rekenen voor een telefonisch consult van 20 minuten-35 minuten? code 2000? Voor en telefonisch consult breng je code 2700 in rekening , voor een videoconsult code 2000. Ik snap dat je het aan een patiënt moet vragen van te voren. Hoe zit het met mailen van oefeningen kun je dat in overleg met de patiënt ook als consult rekenen? Daar ben je vaak ook best wat tijd mee kwijt of gewoon service?
Antwoord:
VvOCM adviseert dit in samenspraak doen, ik kan me voorstelen dat je de oefeningen stuurt per mail en via een videoconsult controleert of de oefeningen correct worden uitgevoerd, dat consult kun je in rekening brengen.

Vraag: Kunnen we ook E-health aanbieden? Zo ja ,staan daar specifieke oefeningen op voor bepaalde aandoeningen?
Antwoord:
Ja zeker, hiervoor kun je een regluiere zitting in rekening brengen, wel in overleg met de verzekerde. Op de inspiratiepagina van de VvOCM staan voorbeelden van collega’s

Vraag: Wj krijgen van de salarisadministratie van de vvaa de vraag met welk percentage de omzet van maart aangevuld moet worden zodat de medewerkers volledig uitbetaald worden. Onze medewerkers krijgen betaald op basis van de door hen zelf gerealiseerde omzet.

-volgens de vvaa hebben de medewerkers het recht op doorbetaling van het volledige gemiddelde bruto loon. Als dat zo is, voor welke periode geldt het? Is dat voor zo lang de continuïteitsregeling geldt? tm 30 juni?

-Wat als de omzet van de medewerkers na deze periode hoger is? Wordt dat dan weer verrekend met de compensatie die we ze nu geven?

-Wat maakt dat er gezegd wordt dat medewerkers recht hebben op een volledig gemiddeld bruto salaris? Bij ziekte wordt er uit gegaan van 70% van de afgelopen 3 maanden. Wij zouden dat in deze situatie ook redelijk vinden. Zeker omdat ZN aangeeft tussen de 60 en 85% uit te gaan betalen.

-Waar moeten wij in het geval we zelf 60-85% betaald krijgen van de zorgverzekeraars en de medewerkers volledig betalen, de praktijkkosten van betalen?

-Indien we ze volledig uitbetalen, kunnen we ze dan ook vervangende werkzaamheden laten doen zodat ze aan hun gemiddeld aantal uren komen?

-Hoe zit het met een medewerker die de eerste week van maart op vakantie was, toen er nog gewoon gewerkt kon worden?

Antwoord: Het lijkt me goed dat deze vraag wordt voorgelegd aan de VvAA. Voor maart zal dat nog niet zo n probleem zijn, maar voor april baart dit grote zorgen. Wij zullen deze vragen meenemen naar VWS en ZN.

Vraag: Na wat brainstormen gaan wij met onze IO groep vanavond waar ik voorzitter van ben, bedenken hoe wij COVID-19 patiënten na opname in de eerste lijn kunnen helpen met o.a. ademhalingsklachten, stress etc. (natuurlijk online vergadering) Wat mij opvalt is dat er hier en daar al adviezen richtlijnen geschreven zijn. Het lijkt mij zo mooi dat wij als oefentherapeuten ook benoemd zouden worden! In die richtlijnen lees ik doelen als; verbeteren houding, optimaliseren ademhaling, ontspanning, conditie, belasting-belastbaarheid. Dat zijn voor ons bekende behandelbare componenten. Is het misschien een idee om meer aandacht aan te besteden aan het na traject.  Wellicht dat hier en daar ook oefentherapie genoemd kan worden ipv alleen fysiotherapie. Kan de VvOCM hier een rol in spelen? Naar media, partners etc.? Of een klankbordgroep voor opzetten?

Antwoord: Wij gaan ons best doen en zien hier zeker kansen voor oefentherapeuten. En goed hier een klankbord groep of werkgroep voor op te zetten.

Heb je interesse, meld je dan bij info@vvocm.nl ovv revalidatie Covid-19 patiënten

.