Nieuws

Vacature Stafmedewerker Kwaliteitsregister Paramedici

Gezocht: Stafmedewerker
(24  uur per week)
M/V
Het kwaliteitsregister Paramedici zoekt een per 1 maart 2019: Een alleskunner die secuur en super klantvriendelijk is


Over het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijk register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen. Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Ook voert het KP de accreditatie uit van scholings- en andere activiteiten die paramedici in het kader van hun kwaliteitsregistratie volgen. Tot slot is de klachten- en geschillenregeling voor de paramedische beroepen bij het KP ondergebracht.

 

Organisatie

KP is de organisatie waar de kwaliteitsregistratie en accreditatie voor negen aangesloten beroepsverenigingen van paramedische beroepsbeoefenaren uniform worden uitgevoerd. KP verricht de (her)registraties van ingeschreven paramedici en de accreditaties van de betreffende opleidingen en activiteiten. Per 1 januari 2019 waren er ruim 34.000 geregistreerden.

 

Het dagelijks werk ligt in handen van de uitvoeringsorganisatie (bureau) met zeven medewerkers verdeeld over een front office en een back office. De front office heeft het rechtstreekse contact met de geregistreerden en de scholingsaanbieders. Dit contact is per telefoon, mail en via de basissystemen (PE-online en Windex). De back office ontwikkelt en voert het beleid uit, is aanspreekpunt voor de beroepsverenigingen en is verantwoordelijk voor het herregistratieproces en de coördinatie van het Klachtenloket Paramedici.

Wat wij verwachten
De stafmedewerker:

·       geeft dagelijkse ondersteuning en begeleiding van de professionals die worden/zijn geregistreerd;

·       controleert en beoordeelt initiële- en herregistratieverzoeken en accreditatie-aanvragen (waaronder intercollegiaal overleg en individuele professionele ontwikkeling) op juistheid en volledigheid en heeft hier affiniteit mee;

·       heeft inzicht in de vastgestelde criteria voor de verschillende deskundigheidsbevor-derende activiteiten relevant voor de (her)registratie en beoordelingsvermogen om deze te toetsen aan de opgaven van de geregistreerde;

·       heeft inzicht in de criteria en procedure van accreditatie ten behoeve van verwerking aanvragen voor accreditatie;

·       heeft een visie op en helpt mee bij het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid;

·       is vaardig, empathisch, communicatief en effectief.

 

 Profiel

·       HBO niveau;

·       minimaal 3 jaar werkervaring bij voorkeur in de zorg;

·       kennis en vaardigheid (inzicht) om de input van geregistreerden bij aanvragen herregistratie te toetsen aan de vastgestelde criteria voor de verschillende activiteiten;

·       kennis en vaardigheid (inzicht) om indien nodig met de beoordelaars (en inhoudelijke beleidsmedewerkers) van de beroepsverenigingen te communiceren over de criteria;

·       ervaring met deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg en beleidsontwikkeling;

·       ervaring met telefonische hulpverlening;

·       stressbestendigheid bij lastige en/of veelvuldige vragen van deelnemers;

·       zelfstandig volgens vastgelegde procedures en (tijd)kaders kunnen werken;

·       zorgvuldig, accuraat en volgens afgesproken protocol relevante gegevens vastleggen.

 

Wij bieden

·       afwisselende werkzaamheden in een dynamische omgeving;

·       een compleet inwerkprogramma;

·       enthousiaste en professionele collega’s;

·       het betreft een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren;

·       de functie is gewaardeerd in FWG schaal 50 van de CAO ziekenhuizen.

 

Informatie en reactie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mr. Peter Buisman, directeur-bestuurder, via telefoonnummer 06 – 38484339.

De sollicitatiebrief kunt u vóór 15 februari 2019 sturen naar:
beleid@kwaliteitsregisterparamedici.nl, onder vermelding van vacature stafmedewerker.