VvOCM

Nieuws

Teleurstelling over NZa-rapport

Wij zijn teleurgesteld over het rapport 'Monitor Paramedische zorg' van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De NZa komt tot een aantal aanbevelingen om de verstoorde relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners te herstellen, maar waagt zich niet aan het belangrijkste knelpunt: de hoogte van de tarieven die zorgverleners ontvangen.
Samen met PPN (Paramedisch Platform Nederland) hebben wij een persbericht opgesteld en deze is breed verspreid.

 

Grote onvrede

Binnen de beroepsgroepen heerst grote onvrede over de wijze van contractering door de verzekeraars. Van onderhandelen zoals door de wetgever bedoeld, komt in de praktijk weinig terecht. Veel paramedici constateren dat zorgverzekeraars eenzijdig het tarief bepalen. Dat gemiddelde tarief is tot een kwart lager dan de NZa zelf jaren geleden als realistisch heeft aangegeven. In de tussentijd zijn werkdruk en administratieve lasten, naast alle kosten, alleen maar verder toegenomen.

 

Geen stelling

Terecht constateert de NZa dat sprake is van wantrouwen bij zorgverleners in de richting van de verzekeraars. De NZa pleit voor het herstel daarvan, maar loopt met een boog om de belangrijkste oorzaak daarvan heen: de totstandkoming en de hoogte van de tarieven voor paramedische zorg. PPN is het met de NZa eens dat wederzijds vertrouwen cruciaal is voor de toekomst van de paramedische zorg in de eerste lijn. Weliswaar vraagt de NZa aandacht voor de problematiek van zorgaanbieders, maar neemt daarbij geen stelling in. De NZa volstaat met een aanbeveling dat partijen met elkaar op landelijk niveau afspraken moeten maken om de knelpunten op te lossen. PPN had gehoopt dat de NZa daar meer handreikingen toe had gedaan.

 

Kwaliteit en tarief

PPN kan zich vinden in het pleidooi aan het adres van zorgverleners om duidelijk inzicht te geven in de kwaliteit behandeling van patiënten, maar is het niet eens met de suggestie dat dit niet zou gebeuren. PPN is het eens met de analyse dat zorgverzekeraars meer moeten gaan inkopen op kwaliteit en meer inzicht dienen te geven in de opbouw van tarieven. Ook moet veel duidelijker zijn voor welk tarief een zorgaanbieder daarvoor in aanmerking kan komen. Kwaliteit heeft immers een prijs. Helaas blijft de NZa weg van een verdere uitwerking.


Klik hier voor het persbericht van PPN

Kijk voor meer informatie over de NZa monitor paramedische zorg: www.nza.nl

 

Klik hier voor onze brief aan de Vaste Commissie voor VWS