Nieuws

Een bestuurlijk akkoord! En nu?

Op 20 juni 2019 ondertekende Viola Zegers namens VvOCM het bestuurlijke akkoord: een niet-vrijblijvend uitgangspunt tot samenwerking. VvOCM onderhandelde met collega-paramedici, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om op te komen voor de belangen van oefentherapeuten. Een speerpunt is de lage tarieven in combinatie met een toenemende hoge administratieve druk en praktijkkosten.  

€15 miljoen beschikbaar 
Het akkoord sluit aan op het VWS programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor iedere individuele patiënt. VWS stelt €15 miljoen voor de periode 2019-2022 beschikbaar. Dit biedt perspectief voor oefentherapeuten: 
1. Kostprijsonderzoek: een onafhankelijk onderzoeksbureau voert een kostprijsonderzoek uit. Alle partijen committeren zich om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Inzicht in de hoge kosten onderbouwt onze wens om de tarieven mee te laten groeien met de toenemende lasten. 
2. Uitvoering van kennisagenda’s/ meerjarigonderzoeksprogramma paramedische zorg: nu het bestuurlijk akkoord getekend is, wordt dit onderzoek ook financieel ondersteund. Meer onderzoek betekent meer onderbouwing en zichtbaar maken van het vak oefentherapie. Kwaliteit wordt hiermee teruggelegd bij de beroepsgroep. Heb je onze kennisagenda al gezien?
3. Kwaliteitsverbetering: meten is weten! Als beroepsvereniging verzamelen wij behandelgegevens en doen wij effectmetingen, uiteraard anoniem. Dit geeft oefentherapeuten de kans om te laten zien welke belangrijke bijdrage zij leveren aan de gezondheid en welzijn van patiënten. Met de Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is VvOCM koploper op het gebied van professionele data-verzameling.
4. Voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van oefentherapeuten is VvOCM ook blij met de aandacht voor het regionaal organiseren van paramedici. De financiering van VWS helpt bij het daadwerkelijk tot stand komen van een samenwerking. Dit is noodzakelijk voor het programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en de positie van oefentherapeuten daarin.

Geen eindpunt, maar een startpunt
Op 3 juli vindt het Algemeen Overleg Eerstelijns zorg in de Tweede Kamer plaats. Met een gezamenlijke demonstratie in Den Haag wil de Actiegroep Paramedie de urgentie van het akkoord onderstrepen. Tijdens de demonstratie laten zij hun stem horen en komen zij op voor: zorgeloze zorg door gepassioneerde zorgprofessionals. Wil je meer weten over deze actie, kijk dan op de Facebookpagina van de Actiegroep Oefentherapie.