Nieuws

Update kostprijsonderzoek

UPDATE KOSTENONDERZOEK

Op 28 januari heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het kostenonderzoek paramedische zorg waarbij het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland N, KNGF, SKF en de PPN  partijen (en daarmee de VvOCM) aanwezig waren. In gezamenlijkheid is besloten om de komende weken te gebruiken om de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek met elkaar in samenhang  te duiden, conform de onderzoeksopdracht. Het rapport zal begin maart afgerond zijn. We realiseren ons dat jullie geduld op de proef wordt gesteld maar rekenen op jullie begrip. Graag willen we nogmaals alle praktijken die hebben bijgedragen aan de dataverzameling heel hartelijk bedanken.