Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Brief aan Vaste Kamercommissie over compromis artikel 13

donderdag 5 juni 2014 / Categorieën: Niet-leden

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), waar de VvOCM deel van uitmaakt, heeft gisteren een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie van VWS over het bereikte compromis ten aanzien artikel 13 ('vrije artsenkeuze'). Het PPN geeft aan blij te zijn met het compromis dat volgens de media door VVD, PvdA, D66, CU en SGP is bereikt over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. De vrije keuze voor zorgverleners blijft (behalve helaas in de GGZ) bestaan. Dat is een goede zaak voor al die patiënten die zelf willen kiezen wie hen zorg verleent. 

 

Het PPN spreekt zich uit tegen de 'truc' van minister Schippers - het aanbieden van een budgetpolis.  Om een lagere premie te krijgen contracteert de zorgverzekeraar de zorg tegen de goedkoopste prijs. Het effect waar de PPN zich grote zorgen om maakt, is dat het systeem van vraag en aanbod zich daardoor van binnen uitholt. De professionele zorgstandaard die de beroepsgroepen in de zorg leveren, komt onder grote druk te staan wat op den duur de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt.  

 

Het PPN vraagt de Tweede Kamer in te stemmen met het bereikte compromis ten aanzien van de vrije keuze voor zorgverleners (art. 13). Daarnaast verzoekt het PPN niet in te stemmen met de ‘truc’ van de minister om via de derde polis die de minister wil introduceren alsnog alle macht voor de zorgkeuze bij de zorgverzekeraars te leggen.

 

Klik hier om de brief te downloaden.

Vorige artikel CEG nascholing: PSOT 3.0 - Op weg naar PSOT als specialist in SOLK
Volgende artikel Reactie bestuur ingezonden brieven ALV