Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Criteria 2020-2025 in ontwikkeling

maandag 2 juli 2018 / Categorieën: Niet-leden

Negen paramedische beroepsverenigingen en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zijn gestart met de gezamenlijke ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025.

De kwaliteitscriteria worden ontwikkeld binnen de registratiecommissie. Dit is een commissie waarin alle, bij het KP aangesloten beroepsverenigingen, inhoudelijk zijn vertegenwoordigd. De registratiecommissie stelt de kwaliteitscriteria op en deze worden, na goedkeuring door het KP-bestuur teruggelegd bij de individuele beroepsverenigingen ter vaststelling. 

Voorafgaand aan het traject is bij de beroepsverenigingen geïnventariseerd welke (inhoudelijke) ontwikkelingen er zijn in het zorglandschap. Binnen de registratiecommissie is vervolgens bepaald welke thema’s van belang kunnen zijn voor de nieuwe set kwaliteitscriteria. Ook in bredere context wordt er gekeken hoe de (her)registratie kan aansluiten bij ontwikkelingen in het veld. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot versimpeling of verduidelijking?

Een ander onderdeel is de evaluatie van de voorgaande set kwaliteitscriteria (2015-2020) door de geregistreerden zelf. Bij de vorige evaluatie zijn er meer dan 5200 personen uitgenodigd voor de evaluatie. Ook deze ronde zullen geregistreerde paramedici worden uitgenodigd tot het invullen van de enquête. De uitkomsten worden als input meegenomen bij het opstellen van nieuwe criteria. Als paramedicus heb je dus op verschillende manieren de mogelijkheid om input te leveren op de nieuwe kwaliteitscriteria, via je beroepsvereniging en via feedback.

De komende anderhalf jaar is de registratiecommissie bezig met het opstellen van de nieuwe criteria. De werktitel is ‘verdiepen, verduidelijken en vereenvoudigen’. Uiteindelijke dienen de kwaliteitscriteria voor 1 juli 2020 te worden vastgesteld door individuele beroepsverenigingen”.

Vorige artikel VvOCM-netwerkbijeenkomst en ALV op maandag 18 juni
Volgende artikel Verslag ALV (18 juni 2018) beschikbaar op website!

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl