Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Duiding NIVEL Jaarcijfers oefentherapie 2020

Duiding NIVEL Jaarcijfers oefentherapie 2020

dinsdag 28 juni 2022 / Categorieën: Niet-leden

De jaarcijfers oefentherapie 2020 die NIVEL publiceerde met de kop In 2020 minder mensen naar de oefentherapeut, behandelduur wel langer

vragen om nadere toelichting, vindt VvOCM.

Bijzondere context

Uit de kop kunnen verkeerde conclusies getrokken worden, daarom zijn we wat verder in de cijfers gedoken en nemen we de bijzondere context van het jaar waarover de cijfers zijn opgeleverd mee.

Dat de coronapandemie een rol heeft gespeeld is evident, dat zien we  bijvoorbeeld terug in het percentage groepszittingen dat van 1% gedaald is naar 0,1%.

We zien ook een forse stijging van het percentage “behaalde behandeldoelen onbekend”, van 42% naar 76%. Dat heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het plotseling beëindigen van de behandeling door de pandemie. Praktijken zijn in 2020 een aantal weken verplicht gesloten geweest gedurende de pandemie.

Vertekend beeld

Kinderoefentherapie neemt met 37% een fors en stijgend aandeel van de registraties voor haar rekening waardoor er een vertekend beeld ontstaat in de zorg die oefentherapeuten landelijk bieden.

20% van de leden van VvOCM is kinderoefentherapeut. Er nemen dus relatief veel kinderoefentherapeuten deel aan de NZR.

Geen conclusies mogelijk

Het zijn slechts een aantal voorbeelden uit het rapport die maken dat zowel door  het coronajaar als door het percentage deelnemende kinderoefentherapeuten een vertekend beeld ontstaat van de cijfers. We kunnen uit deze cijfers dus geen conclusies trekken.

We zijn in afwachting van de cijfers 2021 en verwachten hierin een beweging terug te zien aansluitend bij de trendcijfers 2017-2019.

Vorige artikel Oproep Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk
Volgende artikel Steunbetuiging acties huisartsen